CHÀO MỪNG QUÝ VỊ ĐÃ GHÉ THĂM TRANG NHÀ. CHÚC QUÝ VỊ AN VUI VỚI PHÁP BẢO CAO QUÝ !

Bến xưa

Chờ thuyền, thuyền đã sang sông,

Mây vần vũ, biển mênh mông sóng cồn.

Lối xưa khuất nẻo hoàng hôn,

Hạt mưa lã chã bồn chồn dưới chân.

Trở về, trời đã qua xuân,

Nỗi mình cùng với phân vân nỗi người.

Thuyền xưa lạc bến đâu rồi,

Ngổn ngang con sóng rối bời mặt sông.

Một lòng một dạ đứng trông,

Thuyền đâu mất dạng lòng mong bóng thuyền.

Ôi! Thuyền xuất hiện rồi kia,

Ta mau chân xuống qua bên kia bờ.

    Chia sẻ với thân hữu:
    In bài viết:

Các bài viết liên quan