CHÀO MỪNG QUÝ VỊ ĐÃ GHÉ THĂM TRANG NHÀ. CHÚC QUÝ VỊ AN VUI VỚI PHÁP BẢO CAO QUÝ !

Bỏ và lấy

Tu tâm tu tâm,

Tâm tu tâm tu,

Tu để tâm không,

Tâm không, không thấy,

Thấy thì vô tâm,

Tâm tâm niệm niệm,

Tâm vướng thì phàm,

Tâm buông thì Phật,

Buông buông trống không,

Trống không, không quen,

Thế thì chúng sanh,

Tâm Phật không không.

Ta thì khác Phật,

Cứ bỏ thấy trống,

Vừa bỏ lại lượm,

Không quen trống rộng,

Lượm chi lượm chi,

Lượm tham sân si,

Si là say đắm,

Tham thì chất chứa,

Sân là cháy rụi.

Tâm Phật không không,

Không không, không chứa,

Buông buông, buông bỏ,

Bỏ tham sân si,

Thành tựu trí huệ,

Thành bậc Chánh giác.

    Chia sẻ với thân hữu:
    In bài viết:

Các bài viết liên quan