CHÀO MỪNG QUÝ VỊ ĐÃ GHÉ THĂM TRANG NHÀ. CHÚC QUÝ VỊ AN VUI VỚI PHÁP BẢO CAO QUÝ !

Bổn phận làm trò

Mùa hạ năm nay,

Đề tài “Bổn phận”.

Phấn chấn chăm lo,

Học cho khẩn thiết.

Mọi việc hanh thông,

Hoà đồng hạnh đạo.

Y giáo phụng hành,

Tâm thành tương ái.

Nhớ mãi điều hay,

Hàng ngày phát triển.

Bước tiến vững bền,

Làm nên công trạng.

Khai sáng đường thiền,

Vẹn tuyền bổn phận.

    Chia sẻ với thân hữu:
    In bài viết:

Các bài viết liên quan