CHÀO MỪNG QUÝ VỊ ĐÃ GHÉ THĂM TRANG NHÀ. CHÚC QUÝ VỊ AN VUI VỚI PHÁP BẢO CAO QUÝ !

Bòn phước duyên

Bảy lăm năm tuổi mỏi mòn,

Trần gian thăm thẳm chưa tròn ước mơ.

Duyên may quả phước ai ngờ

Vào đây hội ngộ bến bờ tình thương.

Tổ Đình trường Hạ Ngọc Phương,

Toả ngời ánh sáng soi đường học tu.

Thắp đèn tuệ vẹt mây mù,

Hướng tâm hành giả công phu hành thiền.

Nguyện lành tinh tấn cần chuyên,

Văn kinh thính pháp thân yên trí bình.

Đêm ngày thiền định tụng kinh,

Nguyền theo vĩnh viễn lộ trình Chân Như.

Xứng danh đệ tử Đại Từ,

Xiển dương chánh pháp diệt trừ lầm mê.

Hoa tâm rạng rỡ đường về,

Hương thơm toả ngát sum xuê đạo trường.

Noi theo Thầy Tổ mười phương

Phát tâm Bồ Tát hoằng dương độ đời.

Vớt người mê đắm chơi vơi,

            Ngọc Phương trường hạ chính nơi ta về. 

    Chia sẻ với thân hữu:
    In bài viết:

Các bài viết liên quan