CHÀO MỪNG QUÝ VỊ ĐÃ GHÉ THĂM TRANG NHÀ. CHÚC QUÝ VỊ AN VUI VỚI PHÁP BẢO CAO QUÝ !

Các miền tịnh xá cúng Hạ ngày 19-7

Sáng ngày 19/7, quý Ni sư, Sư cô trụ trì, trú xứ các đạo tràng tịnh xá: Ngọc Khánh (Q.4), Ngọc Huệ, Ngọc Bửu (Biên Hòa - Đồng Nai) đã cùng nhau hướng dẫn thiện nam tín nữ về nơi Hạ trường Trung Tâm (Q.Bình Thạnh) đảnh lễ Tam bảo, tác bạch cúng dường tịnh tài, phẩm vật đến chư Tôn thiền đức Tăng.

19 7 5

Kính lạy Phật, Pháp,Tăng tam bảo

Chứng lòng con hiếu đạo cúng dường,

Của này vốn của thiện lương

Chúng con tạo sắm bằng phương pháp lành,

Nay phát nguyện lòng thành dâng cúng

Xin chư Tăng hưởng dụng chứng minh.

HT. Giác Phùng thay lời chư Đại đức Tăng chúc sức khỏe quý Ni sư, Sư cô và chứng minh, tán thán, chúc lành đến toàn thể Phật tử trong đoàn được năm phần phước báu an vui, tu hành tinh tấn.

19 7 1

Quý Phật tử bình an thơ thới

Sức khỏe tăng, phấn khởi tinh thần

Sống lâu tuổi thọ thêm phần

Trí thông, huệ sáng, sắc thân tốt màu.

19 7 4

    Chia sẻ với thân hữu:
    In bài viết:

Các bài viết liên quan