CHÀO MỪNG QUÝ VỊ ĐÃ GHÉ THĂM TRANG NHÀ. CHÚC QUÝ VỊ AN VUI VỚI PHÁP BẢO CAO QUÝ !

Cảm nhận về bài giảng của Ni sư Tín Liên

Với bài kinh đầu tiên là bài kinh “Thiêu Cháy”, Ni sư TN. Tín Liên đã chỉ cho chúng con thấy rõ nguồn gốc của sinh tử luân hồi chính là tham ái. Dùng hình ảnh ngôi nhà đang cháy chỉ cho thân ngũ uẩn, thân ấy được sinh ra từ ái nên chỉ khi ta diệt trừ tham ái mới có thể thoát khỏi luân hồi. Và bằng phước đức của việc bố thí đúng cách được giảng qua bài kinh “Trồng Rừng” chúng ta sẽ có được phước báu vô lượng. Tuy nhiên mục đích của người tu chúng ta là hướng tới giác ngộ giải thoát nên trong bài kinh “Thiên nữ”, Ni sư đã cho chúng con hiểu được con đường ra khỏi khổ đau chỉ có một đó là “Bát Thánh Đạo”. Muốn bước trên con đường ấy, việc đầu tiên chúng ta phải làm đó là giữ giới cấm dâm dục vì bắt đầu từ đây mà phát sanh mọi đau khổ của con người. Cách đối trị nó được Ni sư giảng giải một cách chi tiết qua Kinh Di Giáo bằng bài học thực tế từ hình ảnh con rùa hay nơi ẩn nấp an toàn của con chim cắt. Lấy giới làm nền tảng, làm chỗ nương tựa kết hợp với việc hộ trì các căn để đoạn trừ tam độc tham sân si, đau khổ và thành tựu chánh trí, đạt quả an lạc Niết-bàn.

Trích "Kỷ yếu Hạ trường Tịnh xá Ngọc Phú - 2014"

    Chia sẻ với thân hữu:
    In bài viết:

Các bài viết liên quan