CHÀO MỪNG QUÝ VỊ ĐÃ GHÉ THĂM TRANG NHÀ. CHÚC QUÝ VỊ AN VUI VỚI PHÁP BẢO CAO QUÝ !

Cảm niệm tri ân

An Khê - Tịnh xá Ngọc Trung,

Chư Ni trường Hạ sống chung hiệp hòa.

Công ơn Ni trưởng cao xa,

Dựng xây nhà cửa nguy nga thế này.

Ngôi chánh điện đẹp xưa nay,

Để cho Ni chúng về đây tu hành.

Tri sự là Sư cô Danh,

Hằng ngày ăn uống lo quanh đủ điều.

Sư Định - Thư ký sáng chiều,

Vui cùng vi tính những điều cần ghi.

Ni sư Hải – Quản chúng Ni,

Thường xuyên nhắc nhở oai nghi đàng hoàng.

Ở trong mái ấm đạo tràng,

Giáo thọ giảng dạy lại càng chứa chan.

Hòa thượng giáo dục pháp ban,

Cương yếu giới luật mưa chan tinh thần.

Ngọc Duyên - Hòa thượng Giác Tần,

Đại Thừa Khởi Tín luận phân rõ ràng.

Hòa thượng Tri sự Giáo đoàn,

Hòa thượng Viện chủ Giác Toàn Trung Tâm.

Các Ngài thương tưởng quang lâm,

Những lời sách tấn phương châm tu hành.

Ni trưởng Viện chủ hiền lành,

Chơn Lý giảng giải phân rành phải hay.

Ni sư Ngọc Túc hiền thay,

Dạy Bát kính pháp mê say đạo mầu.

Thượng tọa, Đại đức cùng nhau,

Mỗi vị giảng dạy trước sau lịch trình.

Đường xa cực khổ quên mình,

Một lòng vì đạo tận tình dạy khuyên.

Tâm tư vắng lặng ngồi yên,

Lịch trình giảng dạy luân phiên như thường.

Hôm nay Đại đức Giác Nhường,

Phân giải, chia sẻ con đường Tổ khai.

Ngày nay cho đến ngày mai,

Tiếp tục giảng giải triển khai rõ ràng.

Thiền hành, thiền tọa nghiêm trang,

Tu hành tinh tấn là thang thuốc thần.

Từ nay cố gắng chuyên cần,

Tịnh tu tam nghiệp định phân chánh tà.

Chánh lấy, tà phải tránh xa,

Không thì tam độc làm ta não phiền.

Mỗi ngày mưa pháp triền miên,

Các vị Giáo thọ luân phiên hằng ngày.

Chúng con an lạc hôm nay,

Là bao khổ nhọc Tổ Thầy xưa kia.

Chúng con đâu muốn phân chia,

Mà sao Thầy nỡ xa lìa các con.

Ngày nay hình bóng không còn,

Xuân qua, Hạ đến lòng con nhớ Thầy.

Thu về lá rụng tung bay,

Mùa Đông lạnh buốt mới hay vô thường.

Vô thường là nỗi tang thương,

Sanh, già, đau, chết là đường thế gian.

Thầy Bổn sư rất gian nan,

Thầy mang gánh nặng lo toan đủ điều.

Thầy khuyên đệ tử sớm chiều,

Công phu, công quả tu nhiều càng hay.

Thầy là ánh nắng ban mai,

Tinh thần, vật chất cả hai lo tròn.

Đường tu nghiệp lực dập dồn,

Ta nên nhớ lại nguyện son ban đầu.

Giữ tâm trong tiếng kinh cầu,

Giữ tâm chánh niệm thở vào, thở ra.

Sám hối thành khẩn thiết tha,

Nghiệp tiêu lần bớt hóa ra nhẹ nhàng.

Thành tâm con kính đôi hàng,

An cư kiết hạ muôn vàn tri ân.

 

    Chia sẻ với thân hữu:
    In bài viết:

Các bài viết liên quan