CHÀO MỪNG QUÝ VỊ ĐÃ GHÉ THĂM TRANG NHÀ. CHÚC QUÝ VỊ AN VUI VỚI PHÁP BẢO CAO QUÝ !


Cảm tác

Ba tháng sum vầy luyện oai nghi

Hạ mãn thu sang tạm biệt ly

Người về trú xứ tăng phẩm hạnh

Kẻ còn ở lại gắng tu trì

Hôm nay cảm tác đôi dòng kệ

Ngợi ca hạnh nguyện hội chúng ni

Cửu tuần tu học vui kinh kệ

            Khất sĩ hiệp hòa lập đại bi.     

    Chia sẻ với thân hữu:
    In bài viết:

Các bài viết liên quan