CHÀO MỪNG QUÝ VỊ ĐÃ GHÉ THĂM TRANG NHÀ. CHÚC QUÝ VỊ AN VUI VỚI PHÁP BẢO CAO QUÝ !

Cảm tác

Ba tháng sum vầy luyện oai nghi,

Hạ mãn thu sang tạm biệt ly,

Người về trú xứ tăng phẩm hạnh,

Kẻ còn ở lại gắng tu trì.

Hôm nay cảm tác viết thành thi,

Ngợi ca hạnh nguyện hội chúng Ni,

Cửu tuần tu học vui kinh kệ,

Khất Sĩ hiệp hòa lập đại bi.

    Chia sẻ với thân hữu:
    In bài viết:

Các bài viết liên quan