CHÀO MỪNG QUÝ VỊ ĐÃ GHÉ THĂM TRANG NHÀ. CHÚC QUÝ VỊ AN VUI VỚI PHÁP BẢO CAO QUÝ !

Cảm tưởng mùa an cư Trường hạ Ngọc Trung PL. 2565 - DL. 2021

 Tháng Tư mùng Tám đến Rằm

Lễ mừng Phật đản hằng năm rạng ngời

Kế lễ nhập Hạ tuyệt vời

Dù dịch Covid (19) khắp nơi tái bùng

Ni giới Khất sĩ Ngọc Trung

An cư kiết hạ sống chung lục hòa

Giữa vòng bát khổ bao la

Năm châu náo động thở ra, thở vào

Biển trần bão sóng tuôn trào

Chơn như xuất hiện ra vào lắng yên

Hơi thở là gió làm duyên

Sớm tròn Phật sự vẹn tuyền tử sanh

Ni chúng nỗ lực tịnh thanh

Giờ nào việc ấy hoàn thành nội quy

Pháp Hoa, Chơn Lý… chuyên trì

Trau dồi giới đức, từ bi thương đời

Tứ sự đơn giản thảnh thơi

Trong cơn ách nước, tai trời tố giông

Cách ly, bãi thị, đình công

Ngặt nghèo, khổ bức chất chồng thảm thương

Định tâm, tỉnh trí tỏ tường

Nhân nào quả nấy lẽ thường xưa nay

Người đời trong rủi có may

Có nhân, có đức, có ngày thênh thang

Phong tỏa, vật chất hiếm khan

Đàn-na hỷ cúng đưa sang cổng chùa

Khổ vui, tội phước, được thua

Tích tạo thiện ác, ngọt chua do mình

Ngày đêm Ni chúng nhiệt tình

Công phu thiền tịnh tâm linh nhẹ nhàng

Ni trưởng Viện chủ đạo tràng

Giáo dưỡng Ni chúng đảm đang trong ngoài

Đại nạn nghiệt ngã bùng sôi

Ấy là chất liệu nung dồi trí tâm

Nhắc lời Phật dạy thậm thâm

Luyện tâm như đất, gieo mầm đức nhân

Chư Tăng hiền đức ân cần

Truyền trao kinh nghiệm muôn phần quý trân

Chúng con khắc cốt tri ân

Sát-na giây phút ý thân hiệp hòa

Đắp y, mang bát lợi tha

Uống, ăn, làm, nói, vô, ra biết mình

Thảy đều tự giác tinh minh

Tứ hoằng thệ nguyện trọn tình bốn ân

Tâm thành khẩn nguyện kính dâng

Mười phương Tam Bảo thượng tầng phước ban

Khổ sầu dịch bệnh biến tan

Âm siêu, dương thới bình an hoàn cầu

Ngưỡng mong Phật pháp nhiệm mầu

Đạo hưng, đời thạnh, đức giàu, nước an

Mai này trường hạ khép màng

Giãn cách, cấm túc, khẩu trang bình thường

Góp phần chống dịch khẩn trương

Phước điền rộng đức đồng thương muôn loài

Đồng tâm từ thiện hòa hài

Giúp đời hộ đạo, đáo lai Phật đường

Nguyện cầu sanh chúng mười phương

Đồng về Phật đạo, đồng nương tu hành.

Sư cô Thích nữ Nguyện Liên

    Chia sẻ với thân hữu:
    In bài viết:

Các bài viết liên quan