CHÀO MỪNG QUÝ VỊ ĐÃ GHÉ THĂM TRANG NHÀ. CHÚC QUÝ VỊ AN VUI VỚI PHÁP BẢO CAO QUÝ !

Cảm tưởng sau tuần học Chơn lý trong mùa An cư tại Hạ trường Tổ đình TX. Ngọc Viên

Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật

Kính bạch chư Đại Đức Tăng, Chư Đại Đức Ni cùng toàn thể đại chúng. Con Tập sự Liên Thịnh xin phép được trình bày cảm tưởng của mình khi được học nghe Chơn lý của Tổ Sư.

Tuần lễ đầu của mùa An cư Kiết hạ PL. 2560 – DL. 2016 tại Tổ đình Tịnh xá Ngọc Viên đã trôi qua trong sự tu học thanh tịnh và hòa hợp. Đầu mùa hạ năm nay, đại chúng được chư Đại đức thay phiên trùng tụng lại những quyển Chơn lý, là những bài pháp của đức Tổ sư.

Ancu8

Lúc còn là cư sĩ, con đã có phước duyên nghe qua bộ Chơn lý của đức Tổ sư bằng máy Mp3, nhưng nghe chỉ là nghe, con chưa hiểu được gì. Giờ đây, con lại có duyên được nghe chư Đại đức đọc lại những lời Tổ dạy, và đặc biệt với không khí tĩnh lặng trang nghiêm của hội chúng con mới cảm nhận được sự tinh túy, quý báu trong từng lời dạy của Tổ sư.

Ngày học đầu tiên con được nghe bài “Ngũ uẩn”, đối với hàng sơ cơ mới bước vào đạo như con thì thuyết “ Ngũ uẩn” còn quá mới mẻ và trừu tượng. Tuy vậy, qua Chơn lý ấy cũng đủ nhắc nhở con một điều rằng: Thân ngũ uẩn là do duyên mà hợp thành, mà cái gì do duyên sanh đều sẽ bị hoại diệt, nếu chấp lấy cõi đời là thật, cái thân ta là thật thì ắt sẽ bị rối khổ luân hồi.

Kế đến, chư Đại đức lần lược đọc các bài “Học để tu”, “Đi học”, “Khất sĩ”, “Tông giáo”, … Những lời khuyến khích sự học cho chúng sanh, vì theo đúng Chơn lý lẽ thật cuộc đời thì ai cũng cần phải học. Ngài đã chỉ ra tầm quan trọng của sự học như trong Chơn lý Khất sĩ: “Người mà không học như mù đôi mắt, như xác chết không hồn …”, vì “Có học để thi đậu đắc quả yên vui, đặng tránh cái dốt nát, vô minh chết khổ điên cuồng…”, “Có học mới biết đầu trên chân dưới sự sống của khắp thân mình. Mới có mắt sáng thấy đường, biết điều ăn mặc” mà ở đây trường học là võ trụ, chúng sanh là học trò, các pháp đổi thay tiến hóa là bài vỡ”. Thật vậy, vì bởi ta thất học, dốt nát, vô minh mà làm ác, cứ mãi trôi lăng trong luân hồi để muôn đời ngàn kiếp phải chịu khổ nhọc không công.

Không những thế, qua lời dạy của Tổ sư đã cho con thấy được mục đích của sự học qua bài Chơn lý “Học để tu”, Ngài đã lấy câu truyện về ngài Anan để làm ví dụ. Bởi xưa kia Ngài Anan có học mà không hành, lại ỷ mình tài giỏi thông minh, tự đắc mà sanh lòng kiêu mạn để biết bao lần mắc phải sai lầm tội lỗi, nên không thể đắc quả Thánh được. Nhưng may nhờ có Ngài Ca Diếp thương ông, muốn cho ông thành tựu, nên đã nghiêm khắc xua đuổi ông, để cho ông xấu hổ mà nhìn lại mình, để ông biết được cái nghe, cái học của ông vô ích, cái thông minh của ông vô dụng. Nhờ vậy mà ông kịp thời tỉnh ngộ, biết ăn năn sám hối tội lỗi, phủi sạch lòng tự ái cống cao, ngã mạn và đắc Thánh quả A-la-hán. Thật vậy, nếu ta học mà không hành, thêm lòng kêu mạn tự cho cái học của ta là đủ, là hơn người thì kẻ ấy cũng chỉ là kẻ vô ích, dốt học mà thôi. “Học để biết để tu hành chớ đâu học là để học, học mãi cho điên, cho chán cho chết, cho hết thì giờ tự vận”. Học là học lẽ thật Chơn lý của sự đời, học “cho đến khi nào hoàn toàn không còn sự tu học nữa, thì tức là không còn luân hồi sanh tử”.

Đặc biệt đối với bài Chơn lý Khất sĩ, Tổ sư đã chỉ rõ giái trị và vai trò người Khất sĩ đúng nghĩa, chứ không như hạng khất cái thấp hèn vô minh tà ác: “Khất sĩ giải thoát tu học cho mình, độ dắt cho người, là giáo lý sống chung không tự kỷ, không riêng một chủng loại nào, chẳng bỏ ai ai”“Tất cả chúng ta nhơn loại thảy đều là Khất sĩ”, “Chính đạo Phật ba đời là Khất sĩ”.

ancu10a

Những lời dạy của Tổ sư thật là mộc mạc, gần gũi, tự nhiên, nhưng ở mỗi bài thuyết pháp Ngài đều kết thúc bằng chữ “Hết”, cho thấy sự mạnh mẽ, dứt khoát, không lôi thôi, không dính níu. Những bài pháp của Ngài thật sâu sắc và cũng là “tiếng rống của con sư tử” đầy oai hùng, mạnh mẽ.

Ngài đã để lại một kho tàng pháp bảo quý báu, đặc biệt chú trọng nhắc nhở thế hệ sau “Nên tập sống chung tu học” mà ngày lễ tác pháp An cư, Đại đức Minh Viên đã đề cặp đến:

“Cái sống là phải sống chung

Cái biết là phải học chung

Cái linh là phải tu chung".

Hôm nay, con thấy mình thật hạnh phúc khi được trở thành người con của Hệ phái Khất sĩ và đang được tu học dưới ánh từ quang của đức Tổ sư. Con thấy mình như có thêm động lực, thêm niềm kính tin sâu dày với Tam bảo, tô đắp thêm nền móng vững chắc trên bước đường tầm cầu học đạo.

Con vô vàng kính trọng ân đức Hòa thượng nơi đây đã tạo điều kiện cho Tăng, Ni về đây tu học, để con được may mắn tiếp xúc với nguồn giáo pháp quý báu, diệu mầu ấy.

Con thành tâm nguyện cầu mười phương chư Phật, đức Tổ sư Minh Đăng Quang gia hộ cho Hòa thượng, chư Tôn đức Tăng, Ni cùng toàn thể đại chúng luôn được an lạc, tu hành tinh tấn trong chánh pháp.  

Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật.

    Chia sẻ với thân hữu:
    In bài viết:

Các bài viết liên quan