CHÀO MỪNG QUÝ VỊ ĐÃ GHÉ THĂM TRANG NHÀ. CHÚC QUÝ VỊ AN VUI VỚI PHÁP BẢO CAO QUÝ !

Cảm tưởng về 3 tháng Hạ

Mỗi năm ba tháng mùa mưa,

Ngọc Phương Tịnh Xá chốn xưa trở về.

Dẫu cho Phật sự bộn bề,

Nhưng chư Ni Trưởng chẳng hề quản công.

Nhờ nương Tam Bảo ân hồng,

Các con Ni chúng ấm lòng lo tu.

Ngày ngày tinh tấn công phu,

Vẹt màn sương khói mây mù bao che.

Giới luật càng phải khắt khe,

Trang nghiêm đạo hạnh e dè khiêm cung.

Bên ngoài hiện tướng thong dong,

Bên trong luyện trí trăng trong sáng ngời.

Chúng con ngu tối bao đời,

Ngày nay gặp được mặt trời lý chân.

Nhờ nương pháp bảo oai thần,

Nhờ ơn Thầy Tổ ân cần dạy khuyên.

Thật là hữu phước hữu duyên,

Chúng con được rước lên thuyền Liên Hoa.

Cùng đi khắp xứ Ta-bà,

Lướt thuyền Bát-nhã vượt qua ái hà.

Đáp đền tình mẹ ân cha,

Đền ơn thí chủ cùng là chúng sanh.

    Chia sẻ với thân hữu:
    In bài viết:

Các bài viết liên quan