CHÀO MỪNG QUÝ VỊ ĐÃ GHÉ THĂM TRANG NHÀ. CHÚC QUÝ VỊ AN VUI VỚI PHÁP BẢO CAO QUÝ !

Cảm tưởng về mùa An cư kiết hạ

Cách đây hơn 2.558 năm, Đức Bổn sư Thích-ca Mâu-ni đã dạy cho chư Tỳ-kheo rằng người Tỳ-kheo chân chánh là vị biết thừa tự Chánh pháp, không phải là thừa tự tài vật và lúc nhập Niết-bàn, Ngài cũng tuyên bố rõ “Các ông nên lấy giới luật làm Thầy”. Lời dạy của Ngài luôn là kim chỉ nam để Tăng chúng hướng theo hành trì đi về cõi an lạc, Niết-bàn, giải thoát. Hơn 2.500 sau, Đức Tổ sư Minh Đăng Quang ra đời, sáng lập nên Đạo Phật Khất Sĩ đã tuyệt đối y chỉ giáo huấn của Ngài theo tông chỉ “Nối truyền Thích-ca Chánh pháp”.

Vâng theo giáo huấn “hãy thừa tự pháp” chư Tăng Ni dù thuộc truyền thống nào cũng đều hành trì pháp An cư vào ba tháng mùa mưa hằng năm. Chư Ni Khất Sĩ Giáo đoàn III mỗi năm cũng quy tựu về Tịnh xá Ngọc Trung dưới sự hướng dẫn của Ni trưởng Hiệp Liên an cư kiết hạ. Để việc tu tập của Ni chúng đạt hiệu quả hơn, Ni trưởng đã cung thỉnh chư Tôn đức Tăng Ni trong Hệ phái về trường Hạ giảng dạy kinh pháp. Nhờ sự phân tích, chia chẻ, giảng dạy ân cần, chư Ni đã vun bồi cho mình một số kiến thức căn bản Phật học và Lịch sử Hệ phái. Suốt ba tháng An cư, quý Phật tử gần xa ngày ngày về sớt bát, cúng dường vật dụng để đại chúng có đầy đủ điều kiện sinh hoạt tu học có kết quả hơn.

Trước sự hỗ trợ tinh thần lẫn vật chất của chư Tôn đức Tăng Ni và quý Phật tử, nhất là sự quan tâm, lo lắng đặc biệt của Sư bà Trụ trì, Ni chúng chúng con đều phát nguyện cố gắng tinh tấn tu học. Chúng con đã học được rất nhiều từ giáo pháp chư Tôn đức đã chuyển tải vào nội tâm chúng con cả pháp học và pháp hành. Mai này hết Hạ, chắc chắn chúng con mỗi người đem về trú xứ của mình một kho báu quý giá vô cùng. Con xin thành tâm kính chúc quý Ngài thân an tâm lạc, làm bóng cây đại thọ cho chúng con nương tựa. Con ước mong được gặp quý Ngài trong những mùa Hạ sau, đừng vắng mặt một vị nào hết.

    Chia sẻ với thân hữu:
    In bài viết:

Các bài viết liên quan