CHÀO MỪNG QUÝ VỊ ĐÃ GHÉ THĂM TRANG NHÀ. CHÚC QUÝ VỊ AN VUI VỚI PHÁP BẢO CAO QUÝ !

Cảm tưởng về Sư cô Tâm Tâm

SL380516 800x450

Trên thế gian này, bất cứ ai khi làm một việc gì dù thiện hay bất thiện đều bắt nguồn từ tâm. Điều này được nhấn mạnh trong Kinh Pháp Cú – phẩm Song Yếu, kệ 1 và 2. Để giúp Ni chúng hiểu rõ hơn về chữ Tâm, mùa Hạ năm 2014, Sư cô Tiến sĩ Tâm Tâm đã về giảng tại trường Hạ Tịnh xá Ngọc Phú về Kinh Pháp Cú, chỉ rõ Tâm thiện và bất thiện trong mỗi người.

Sư cô muốn khơi dậy cho tất cả hành giả an cư nhận chân được con đường nào là đường hướng thượng và con đường nào là con đường hướng hạ để từ đó mỗi hành giả có thể định hướng cho mình trên con đường tu tập tìm về bến giác không bị sai lối lạc đường. Sư cô đã giảng nhiều khía cạnh khác nhau như giảng rõ các hành vi của thân, khẩu, ý, các pháp tu về Giới, Định, Tuệ, các pháp về Thập nhị nhân duyên…

Con đường hướng thượng, hành giả phải hành thiền Tứ Niệm Xứ, thiền Vipassana, nhằm lìa bỏ tham, sân, si nơi tự thân khiến thân được thanh tịnh. Đây là các pháp lành, là con đường thiện đưa đến quả báo tốt đẹp, có thể chứng đạt các tầng thiền tương ứng với pháp hành mà hành giả tu tập, làm cho đời này an vui và các đời sau đều an vui.

Con đường hướng hạ chỉ cho con đường thối đọa khổ đau, do tâm chúng ta buông lung giải đãi, không huân tập các thiện pháp, hàng ngày luôn bị tham, sân, si sai sử mà ta không hay biết. Đây là các pháp bất thiện quả báo sẽ khiến cho chúng ta đau khổ trong đời này và nhiều đời về sau như sanh về cảnh khổ của ngạ quỷ, súc sanh….

Tóm lại, các bài giảng của Sư cô đã giúp cho các hành giả nhận chân được đâu là việc làm thiện và đâu là việc làm bất thiện, thế nào là hướng thượng, thế nào là hướng hạ? Nhờ vậy giúp cho hành giả quyết định đời sống tu tập của chính mình, vui do mình, khổ do mình, không ai đem lại sự vui sướng hay khổ đau cho mình được.

Trích “Kỷ yếu Hạ trường Tịnh xá Ngọc Phú – 2014”

    Chia sẻ với thân hữu:
    In bài viết:

Các bài viết liên quan