CHÀO MỪNG QUÝ VỊ ĐÃ GHÉ THĂM TRANG NHÀ. CHÚC QUÝ VỊ AN VUI VỚI PHÁP BẢO CAO QUÝ !

Chư Ni Phân đoàn 2 Giáo đoàn IV tác pháp An Cư tại Trường hạ Ngọc Phú

Theo thông lệ hằng năm, An cư kiết hạ  là dịp để cho người tu sĩ rèn luyện tự thân và trang nghiêm giới luật, tinh tấn tu học Giới- Định - Tuệ. Đây là khoảng thời gian để cộng đồng Tăng lữ tiến lên trở thành bậc giác ngộ để làm cho  chúng sanh được sống an vui và phúc lạc theo tinh thần Từ bi và Trí tuệ .

Vào lúc 14 giờ ngày 16 tháng 4 năm Canh Tý, nhằm ngày 7 tháng 6 năm 2020, chư Ni Phân đoàn 2 Giáo đoàn IV đã trang nghiêm làm lễ tác pháp An cư Kiết hạ tại Tịnh xá Ngọc Phú, 64 Ni sư Huỳnh Liên, phường 10 quận Tân Bình, TP. HCM.

Buổi lễ được diễn ra dưới sự chứng minh của NT. Khoa Liên- Trụ trì Tịnh xá Ngọc Ẩn;  NT. Vạn Liên- Trụ trì Tịnh xá Ngọc Quang, Quận 8, TP HCM; NT Chiếu Liên- Trụ trì Tịnh xá Ngọc Phú - Tân Bình cùng hơn  60 hành giả từ nhiều tịnh xá đồng trở về tham dự.

Trước khi chính thức bước vào buổi lễ, SC. Loan Liên đã thay mặt cho Ban Thư ký trường hạ công bố danh sách và kiểm chúng An cư. Kế đến, Ni trưởng Chứng minh niêm hương bạch Phật và đại chúng nhất tâm quy kính Tam bảo và cử hành lễ Tác pháp đối thú an cư theo nghi thức Luật tạng phù hợp với truyền thống Hệ phái.

NT. Khoa Liên và NT. Vạn Liên đã gởi lời sách tấn đến chư Ni hành giả phải nổ lực tinh tấn tu học trong ba tháng hạ trường theo quy cũ Thiền môn. An cư tập trung là hạnh phúc, vì qua đó hành giả sẽ được nghe học về Kinh- Luật – Luận từ các vị chư tôn Thiền đức và được sống đúng như lời mà Tổ sư Minh Đăng Quang đã dạy “ Cái sống là phải sống chung; Cái biết là phải học chung; cái linh là phải tu chung”, đó là tinh thần sống chung tu học của Tăng đoàn để làm tăng trưởng thiện tâm trên con đường học Phật giải thoát.

Buổi lễ diễn ra trong niềm hoan hỷ vô biên của chư hành giả an cư, và là khởi điểm cho mùa an cư.

Sau đây là những hình ảnh của buổi lễ:

 

 

    Chia sẻ với thân hữu:
    In bài viết:

Các bài viết liên quan