CHÀO MỪNG QUÝ VỊ ĐÃ GHÉ THĂM TRANG NHÀ. CHÚC QUÝ VỊ AN VUI VỚI PHÁP BẢO CAO QUÝ !

Chư Tăng Hệ phái Khất sĩ tỉnh Đắk Nông tác pháp An cư tại trường hạ Tịnh xá Ngọc Đạt

Sáng 28/5/2021, (nhằm ngày 18/4/ Tân Sửu), chư Tăng Hệ phái Khất sĩ tỉnh Đắk Nông trang nghiêm tổ chức lễ tác pháp An cư kiết hạ diễn ra từ 18-4 đến 12-7 âm lịch.

Chứng minh lễ kiết giới và tác pháp an cư có: HT. Thích Giác Hạnh - UV Thường trực BTS PG tỉnh, Chứng minh BTS PG TP. Gia Nghĩa; ĐĐ. Thích giác Nhường - Phó Thư Ký BTS GHPGVN tỉnh, Trưởng BTS GHPGVN TP.Gia Nghĩa.

Mở đầu buổi tác pháp an cư, HT. Thích Giác Hạnh cùng chư Tôn đức hành giả tụng thời kinh và đảnh lễ Tam bảo, đảnh lễ Tổ sư Minh Đăng Quang, sau đó Hoà thượng chứng minh cho chư Tăng tác pháp kiết giới an cư tại Tịnh xá Ngọc Đạt (TP.Gia Nghĩa), Hòa thượng đã có lời chứng minh và khuyến tấn Chư tôn đức Tăng tinh tấn tu tập trong 3 tháng an cư để thúc liểm thân tâm và trao dồi Giới - Định - Tuệ đúng theo thời kỳ Tăng đoàn Đức Phật còn tại thế.

Sau lời đạo từ của Hòa thượng Giác Hạnh, Đại đức Giác Nhường đã đại diện cho chư Tăng tại hạ trường đã dâng lời phát nguyện trong ba tháng an cư sẽ luôn tinh tấn tu tập, khép mình trong thanh quy, giới luật, trao dồi Giới - Định -Tuệ.
Tiếp đến đại chúng hiệp hòa đã cung cử chư Tôn đức Ban chức sự, Ban quản chúng hạ trường. Nội quy, thời khóa tu học, học pháp phù hợp với truyền thống tông môn Hệ phái cũng như thông bạch hướng dẫn tổ chức An Cư kiết hạ PL.2565 của Trung ương Giáo hội.

Theo đó, chư Tăng đã cung thỉnh HT.Thích Giác Hạnh đương vi chứng minh Hạ trường. Các thời học pháp về Chơn lý của Tổ sư Minh Đăng Quang; Giới luật người Khất sĩ; các môn học về Phật pháp, các ứng sử sinh hoạt tại đạo tràng,… sẽ do Đại đức trụ trì cùng chư Tôn đức giảng dạy.
Buổi lễ diễn ra trong tinh thần thực hiện nghiêm chỉ đạo của các cấp lãnh đạo chính quyền và của Trung ương ương Giáo hội, và trực tiếp thực hiện hướng dẵn của BTS Phật giáo tỉnh.
Một số hình ảnh tại buổi tác Pháp An cư:

    Chia sẻ với thân hữu:
    In bài viết:

Các bài viết liên quan