CHÀO MỪNG QUÝ VỊ ĐÃ GHÉ THĂM TRANG NHÀ. CHÚC QUÝ VỊ AN VUI VỚI PHÁP BẢO CAO QUÝ !

Chư Tăng Khất sĩ Gia Lai tác pháp An cư kiết hạ PL. 2565

Sáng ngày 16/04/Tân Sửu, chư Tăng Hệ phái Khất sĩ tỉnh Gia Lai đã tựu trung về Tịnh xá Ngọc Phúc (P. Yên Đỗ, Tp. Pleiku) trang nghiêm tổ chức lễ tác pháp thọ an cư năm nay trong tinh thần nội bộ trong khuôn khổ của Tịnh xá.

Chứng minh lễ kiết giới tác pháp có Hòa thượng Giác Thành - chứng minh BTS GHPGVN tỉnh Gia Lai, Giáo phẩm Hệ phái, Tri sự phó kiêm Trưởng ban Tăng sự Giáo đoàn III, viện chủ Tịnh xá Ngọc Phúc; Hòa thượng Giác Bích - viện chủ Tịnh xá Ngọc Huệ (Pleiku); cùng sự tham dự của TT. Giác Duyên - Phó Ban trị sự kiêm Trưởng Ban Giáo Dục Phật Giáo BTS GHPGVN tỉnh ; TT. Giác Hiền - Phó Ban trị sự kiêm Trưởng Ban Văn hoá BTS GHPGVN tỉnh; TT. Giác Chơn - trụ trì Tịnh xá Ngọc Hội; TT. Giác Pháp - trụ trì Tịnh xá Ngọc Phụng (H. Chư Prông);chư Tôn đức Tăng trụ trì, trú xứ các Tịnh xá trong toàn tỉnh.

Sau khi dâng hương đảnh lễ Tam bảo, đảnh lễ Đức Tổ Sư Minh Đăng Quang, tụng đọc thời kinh Vô ngã tướng, Hoà thượng Giác Thành chứng minh cho đại chúng đã lần lượt tác pháp an cư kiết hạ tại Hạ trường Tịnh xá Ngọc Phúc. Tiếp đến, chư Tăng đã tác bạch cung thỉnh Hòa thượng Giác Thành đương vi Thiền chủ kiêm Hóa chủ Hạ trường, Hòa thượng Giác Bích – Phó thiền chủ kiêm giám Luật và cung thỉnh chư tôn đức trong Ban chức sự Trường hạ. Hòa thượng đã có lời chứng minh và khuyến tấn chư Tôn đức Tăng tinh tấn tu tập trong 3 tháng an cư để thúc liểm thân tâm và trao dồi Giới - Định - Tuệ đúng theo thời kỳ Tăng đoàn Đức Phật còn tại thế.

Như luật Phật chế, khi bắt đầu 3 tháng mùa mưa, chư Tăng phải ở lại một trú xứ nhất định và thọ pháp an cư để thúc liễm thân tâm. Như thông lệ hàng năm, chư Tăng Hệ phái Khất sĩ trong toàn tỉnh sẽ An cư kiết hạ tại Tịnh xá Ngọc Phúc (Pleiku) từ ngày 16-4 đến ngày 10-7 âm lịch. Năm nay, Hạ trường Ngọc Phúc có 34  hành giả an cư gồm 33 Tỳ kheo, 1 sa di tập sự tùng hạ.

Theo thông tư hướng dẫn tổ chức An cư kiết hạ PL. 2565 do BTS GHPGVN tỉnh Gia Lai, toàn tỉnh có 5 Trường hạ An cư tập trung gồm: chư Tăng Bắc tông kiết giới an cư tại Chùa Bửu Thắng (Tp.Pleiku) và Chùa Bửu Tịnh (Tx. Ayun Pa); Chư Tăng Khất sĩ an cư tại Tịnh xá Ngọc Phúc (Tp. Pleiku); Chư Ni Bắc Tông kiết giới tại chùa Bửu Sơn (Tp.Pleiku). Chư ni Khất sĩ an cư tại Tịnh xá Ngọc Trung (An Khê).  

    Chia sẻ với thân hữu:
    In bài viết:

Các bài viết liên quan