CHÀO MỪNG QUÝ VỊ ĐÃ GHÉ THĂM TRANG NHÀ. CHÚC QUÝ VỊ AN VUI VỚI PHÁP BẢO CAO QUÝ !

Chư Tăng Khất sĩ tỉnh Bình Định tu học mùa An cư 2016

Căn cứ vào Tỳ Ni Luật Tạng, mỗi năm chư Tăng đều phải có ba tháng tập trung một nơi, ở yên tu học, thúc liễm thân tâm, trau dồi giới định huệ, để ôn tầm kinh luật, nương tựa Tăng thân tu hành, biết nhìn lại mình, đồng thời cũng tích lũy được nội lực vững vàng sau ba tháng nỗ lực chuyên cần tu tập Tam vô lậu học.

Theo tinh thần ấy, mùa An cư kiết hạ năm nay, chư Tăng Hệ phái Khất sĩ tỉnh Bình Định tập trung về tịnh nghiệp đạo tràng Tịnh xá Ngọc Duyên để an cư.

NDuyen

Tịnh xá Ngọc Duyên tọa lạc tại 130 Đào Duy Từ, phường Đập Đá, thị xã An Nhơn, tỉnh Bình Định do Hoà thượng Giác Tần trụ trì.

AnCuBD 2a 2

8 giờ sáng ngày 17/4 năm Bính Thân (nhằm ngày 23/5/2016), chương trình tác pháp an cư diễn ra dưới sự chứng minh của: Trưởng lão Giác Chiến - Thiền chủ; HT. Giác Tần, Chứng minh Tri sự GĐ III - Hoá chủ. Trường hạ Tịnh xá Ngọc Duyên tổng cộng 22 hành giả. Mùa An cư kiết hạ năm nay có nhiều Giáo phẩm Hệ phái, giáo thọ trường Trung cấp Phật học cũng tham gia giảng dạy như: TT. Giác Trí, TT. Giác Mạnh, ĐĐ. Giác Trực, ĐĐ. Giác Tri…

AnCuBD 2a 1

Ngoài thời khoá bái sám, tụng kinh, hành thiền, mỗi buổi sáng, chư Tăng có cơ hội nghe, đọc Chơn Lý của Tổ sư Minh Đăng Quang. Bộ Chơn Lý rất có giá trị, vì nó là then chốt mở cửa kho trí tuệ vô cùng tận và có học giả nào đó cũng nhận xét bộ Chơn Lý rằng: "Đây là kho Pháp bảo quý báu vô giá trong vũ trụ. Nay đức Ngài có chìa khoá và đã mở được cửa, và chính những quyển Chơn Lý triết lý này là những vật báu trong kho báu ấy".

AnCuBD 4a 2

Buổi chiều, hành giả được học những chuyên đề trích trong kinh tạng Pali. Qua những bộ kinh này, hành giả như được sống trong thời kỳ khi Đức Phật và Thánh chúng còn tại thế; bối cảnh xã hội của đất nước Ấn Độ cũng được tái hiện cách đây hơn 26 thế kỷ.

Với sự quan tâm, sách tấn của chư Tôn đức trong trường hạ, các hành giả ai cũng an tâm tu học và không ngừng nỗ lực vượt tiến xa hơn trên đạo lộ tiến trình giác ngộ.

AnCuBD 4a 1

 

    Chia sẻ với thân hữu:
    In bài viết:

Các bài viết liên quan