CHÀO MỪNG QUÝ VỊ ĐÃ GHÉ THĂM TRANG NHÀ. CHÚC QUÝ VỊ AN VUI VỚI PHÁP BẢO CAO QUÝ !

Chư Tôn đức Giáo phẩm Ni giới HPKS thăm viếng trường Hạ Ngọc Trung (Gia Lai)

Ngày 13 tháng 6 (nhuần), năm Đinh Dậu, đạo tràng An cư kiết hạ Tịnh xá Ngọc Trung (An Khê, Gia Lai) vô cùng hoan hỷ được cung đón quý Ni trưởng, Ni sư hàng Giáo phẩm Ni giới Hệ phái Khất sĩ quang lâm thăm viếng: Ni trưởng Tân Liên - Giáo phẩm NGHPKS - Viện chủ Tịnh xá Ngọc Quang, Gò Công; Ni trưởng Phục Liên - Giáo phẩm NGHPKS, Quản chúng Tổ đình Ngọc Phương; Ni trưởng Tố Liên - Giáo phẩm NGHPKS, Giáo thọ sư trường Hạ Tổ đình Tịnh xá Ngọc Phương; Ni trưởng Thẩm Liên - Giáo phẩm NGHPKS, Trụ trì Tịnh xá Ngọc Lâm, Bảo Lộc - Lâm Đồng; Ni trưởng Hương Liên - Trụ trì Tịnh xá Ngọc Hưng, Bảo Lộc - Lâm Đồng; Ni trưởng Xuân Liên - Trụ trì Tịnh xá Ngọc Tuệ, Long Thành - Đồng Nai; Ni sư Trí Liên - Giảng viên Học viện Phật giáo Việt Nam tại TP.HCM, Thư ký NGHPKS; Ni sư Tuệ Liên - Giảng viên Học viện Phật giáo Việt Nam tại TP.HCM - Thư ký NGHPKS; cùng quý Sư cô Tổ đình Tịnh xá Ngọc Phương đồng về thăm viếng.

NiGioi 1

Bắt đầu buổi thăm viếng, Sư cô Hoa Liên - Thư ký Hạ trường trình bạch thành quả tu học của Ni chúng trong gần hai tháng An cư vừa qua lên quý Ni trưởng liễu tri. Tiếp theo là lời huấn từ, đạo từ của quý Ni trưởng.

NiGioi 2

Trước tiên, Ni trưởng Tân Liên đại diện hàng Giáo phẩm Ni giới, Tổ đình Tịnh xá Ngọc Phương có lời tán thán công đức của Ban Tổ chức đã tạo điều kiện thuận lợi cho chư Ni tập trung về một chỗ, tu học thanh tịnh. Ni trưởng khuyến tấn đại chúng: “Hằng năm chư Ni nên trở về một trú xứ để thúc liễm thân tâm, trau dồi giới đức, thực hiện sáu pháp hòa kính. An cư không những nuôi dưỡng lòng từ bi vì không đạp dẫm côn trùng mà An cư còn biểu hiện cho tinh thần sống chung hòa hợp”.

NiGioi 3

NiGioi 4

Tiếp theo Ni trưởng Phục Liên dựa vào tám câu thơ của cố Ni trưởng Đệ nhất về Tứ hoằng thệ nguyện, giảng rộng ra để đại chúng thấy rõ tầm quan trọng của bốn lời thệ nguyện thiêng liêng, cao cả mà phát tâm dõng mãnh cứu độ chúng sanh, hóa giải phiền não tự thân, tinh tấn tu tập, sớm đạt được cứu cánh giải thoát.

NiGioi 5

Ni trưởng Tố Liên rất hoan hỷ và tán thán Ni chúng có sự cần cầu chánh pháp. Ni trưởng khuyến nhắc đại chúng phải chánh niệm tỉnh giác trong từng sát-na, làm việc gì cũng phải giống y như Phật. Mượn ảnh dụ “khúc gỗ trôi trên bờ sông hằng”, Ni trưởng phân tích rõ để đại chúng không vướng kẹt vào tám chướng ngại pháp, cản trở con đường tu tập của người xuất gia không thể xuôi thuận về Niết-bàn, an lạc.

NiGioi 6

Ni trưởng Thẩm Liên xúc động khi nhìn thấy Ni chúng có đạo tràng khang trang tu tập, nhớ lại những kỷ niệm khó khăn của đức Tổ sư và cố Ni trưởng Đệ nhất trong buổi đầu hành đạo. Qua câu chuyện trưởng giả Cấp Cô Độc phát nguyện quét sân tịnh xá, ngày kia trưởng giả đi muộn, đức Phật đích thân quét sân và đọc lên câu chú nguyện: “Siêng quét lá sân chùa, mỗi ngày sanh phước huệ, mặc dù không khách đến, cũng có Thánh nhơn đi”. Ni trưởng muốn nhấn mạnh sự quét lá là quét những bụi trần phiền não trong tâm mỗi hành giả, khi phiền não lắng sạch rồi, Phật tâm sẽ hiển hiện trong ta. Ni trưởng còn khuyên Ni chúng tinh tấn tu tập và thực hành chữ Buông cho thân tâm nhẹ nhàng, an lạc.

NiGioi 8

Với niềm xúc động và thành kính trước tâm gương thương lo cho đàn hậu học, Ni trưởng Hiệp Liên - Hóa chủ Hạ trường đảnh lễ tri ân quý Ni trưởng hàng Giáo phẩm NGHP. Quý Ni trưởng tuổi cao, sức khỏe yếu vẫn không ngại đường sá xa xôi, băng đèo vượt núi để đến thăm và trao quà cho chư hành giả. Điều cao quý nhất là những lời pháp lành quý Ni trưởng ban bố đến chư hành giả; chỉ trong vòng 2 giờ đồng hồ, chư Ni đã nếm được những hương vị ngọt ngào của giáo pháp từ quý Ngài. Đây chính là chất liệu nuôi dưỡng tâm hành giả lớn mạnh trong chánh pháp.

Buổi ngọ trưa, Ni sư Trí Liên đãi lao cho quý Ni trưởng có bài pháp đến với quý Phật tử với đề tài: “Khổ và sự diệt khổ”. Ni sư nêu rõ tám cái khổ diễn ra trong đời sống hằng ngày mà chúng ta phải lãnh lấy. Khi biết được nguyên nhân của khổ chính là Ái dục, chúng ta phải đoạn trừ bằng cách tu tập Bát Chánh đạo. Bát Chánh đạo cũng chính là Giới - Định - Tuệ. Đây là con đường Trung đạo để tu tập vượt thoát sanh tử.

Sau giờ cúng ngọ, quý Ni trưởng, Ni sư trong đoàn chụp hình lưu niệm cùng quý Ni trưởng và chư hành giả trường Hạ, sau đó từ biệt đại chúng trở về lại Tổ đình Ngọc Phương trong niềm lưu luyến, xúc động của chư hành giả và Phật tử nơi cao nguyên phố núi.

Hình ảnh khất thực độ ngọ:

NiGioi 9

NiGioi 12

NiGioi 14

NiGioi 16

NiGioi 19

NiGioi 21

NiGioi 23

    Chia sẻ với thân hữu:
    In bài viết:

Các bài viết liên quan