CHÀO MỪNG QUÝ VỊ ĐÃ GHÉ THĂM TRANG NHÀ. CHÚC QUÝ VỊ AN VUI VỚI PHÁP BẢO CAO QUÝ !

Chùa Huỳnh Kim cúng dường trường hạ TXTT

Đạo Phật trường tồn do Tăng già tu học

Thiền môn hưng thạnh nhờ đàn tín phát tâm.

Để tạo điều kiện cho phật tử tại gia hiểu rõ vai trò và tầm quan trọng của mình trong việc hộ trì chánh pháp, chiều tối ngày 1/7 (nhằm 8/6 năm Đinh Dậu) Thượng tọa Thích Giác Trí – trụ trì Chùa Huỳnh Kim (Gò Vấp) cùng chư Tăng đã hướng dẫn cho quý nam nữ Phật tử đến Hạ trường tịnh xá Trung Tâm (Q.Bình Thạnh) thăm viếng, đảnh lễ Tam bảo. Sau đó tác bạch chúc sức khỏe quý Tôn túc Ban chức sự và dâng cúng tịnh tài vật phẩm đến Tăng chúng nơi đạo tràng An cư.

Đây chút lòng thành con kính dâng

Của tuy đơn giản chứa bao tình

Nguyện cầu Phật pháp trường lưu mãi

Ánh đạo chan hòa khắp nhân sinh.

Thượng tọa Minh Lộc – Trưởng ban quản chúng nơi Hạ trường cùng chư Đại đức Tăng đã quang lâm chứng minh, cầu nguyện hồng ân Tam bảo gia hộ cho chư Thượng tọa, Đại đức Tăng nơi bổn tự được pháp thể khinh an, chúng sanh dị độ và chúc lành cho quý nam nữ Phật tử được năm phần phước báu an vui: sống lâu, sắc tốt, yên vui, sức mạnh và phát sanh trí tuệ.

chuaHK 1

TT. Thích Giác Trí cùng chư Tăng, Phật tử chùa Huỳnh Kim

chuaHK 4

chuaHK 2

TT. Minh Lộc cảm niệm công đức cúng dường

chuaHK 3

    Chia sẻ với thân hữu:
    In bài viết:

Các bài viết liên quan