CHÀO MỪNG QUÝ VỊ ĐÃ GHÉ THĂM TRANG NHÀ. CHÚC QUÝ VỊ AN VUI VỚI PHÁP BẢO CAO QUÝ !

Chương trình An cư kiết hạ tại Pháp viện Minh Đăng Quang PL. 2564 – DL. 2020

BAN CHỨC SỰ AN CƯ KIẾT HẠ

TẠI PHÁP VIỆN MINH ĐĂNG QUANG PL. 2564 – DL. 2020

 

Kính bạch chư Tôn đức,

Căn cứ theo Tỳ-ni Luật tạng, mỗi năm chư Tăng Ni đều phải tập trung An cư 3 tháng nhằm thúc liễm thân tâm, trau dồi Giới – Định – Tuệ. Năm nay, Hệ phái Khất sĩ – Thành viên GHPGVN, sẽ tổ chức An cư kiết hạ Hệ phái tại Pháp viện Minh Đăng Quang (P. An Phú, Q. 2, TP. HCM).

Thời gian kiết giới trường: Lúc 19 giờ ngày 16 tháng 4 âm lịch (nhuần).

Dự kiến giải chế: Mùng 10 tháng 7 âm lịch.

Sau đây là Ban Chứng minh, Ban Chức sự và Ban Giáo thọ:

* BAN CHỨNG MINH

- HT. THÍCH TRÍ QUẢNG – Phó Pháp chủ kiêm Giám luật HĐCM GHPGVN

- HT. THÍCH THIỆN NHƠN – Chủ tịch Hội đồng Trị sự Giáo hội Phật giáo Việt Nam

- HT. GIÁC GIỚI Phó Thư ký HĐCM GHPGVN, Giáo phẩm Chứng minh Hệ phái

- HT. GIÁC TƯỜNGỦy viên Thường trực HĐCM GHPGVN, Giáo phẩm Chứng minh Hệ phái

- HT. GIÁC PHÚC Thành viên HĐCM GHPGVN, Giáo phẩm Chứng minh Hệ phái:  THIỀN CHỦ

- HT. GIÁC NGỘ - Thành viên HĐCM GHPGVN, Giáo phẩm Chứng minh Hệ phái

- HT. GIÁC CẦU Thành viên HĐCM GHPGVN, Giáo phẩm Chứng minh Hệ phái

- HT. GIÁC LAI  – Thành viên HĐCM GHPGVN, Giáo phẩm Chứng minh Hệ phái

* BAN CHỨC SỰ

- HT. GIÁC TOÀN – Phó Chủ tịch HĐTS, Trưởng ban Thường trực GPHP: Trưởng ban Tổ chức – Hóa chủ

- HT. GIÁC HÀ Thành viên HĐCM GHPGVN, Phó Trưởng ban Thường trực GPHP: Phó ban

- HT. GIÁC PHÁP – Ủy viên HĐTS GHPGVN, Phó Trưởng ban Nghi lễ Trung ương GHPGVN, Chánh Thư ký Hệ phái: Giám luật

- HT. MINH HÓA – Ủy viên BTS GHPGVN TP. HCM, Phó BTS GHPGVN Q. 2, Giáo phẩm Hệ phái, Phó trụ trì PV. Minh Đăng Quang

- HT. GIÁC MINH Giáo phẩm Hệ phái: Giám thiền

- HT. MINH THUẤN – Giáo phẩm Hệ phái: Trưởng ban Kiểm soát

- TT. GIÁC HOÀNG Ủy viên HĐTS GHPGVN, Phó Thư ký Hệ phái: Chánh Thư ký

- ĐĐ. MINH SƠN  Phó Thư ký

* CHƯ TÔN ĐỨC GIÁO THỌ

1. Chư Tôn đức VP 2 và các Ban, Viện Trung ương GHPGVN

Dự kiến cung thỉnh: HT. Thích Thiện Nhơn, HT. Thích Huệ Thông, HT. Bửu Chánh.

2. Chư Tôn đức BTS GHPGVN TP. HCM

Dự kiến cung thỉnh: HT. Thích Minh Thông, TT. Thích Thiện Quý  

3. Chư Tôn đức Giáo phẩm Hệ phái

HT. Giác Giới:                         Trích giảng Chơn lý và Kinh tạng Nikāya

HT. Giác Toàn:                        Trích giảng Chơn lý

HT. Giác Pháp:                       Trích giảng Tạp A-hàm

HT. Minh Bửu:                        Thiền đốn ngộ của Phật giáo Trung Hoa

HT. Giác Nhân:                       Trích giảng Kinh A-hàm

HT. Giác Minh (GĐ II):            Khuyến tấn sám hối

HT. Minh Hóa                          Kinh Pháp Cú

TT. Minh Thành:                      Thiền ngữ  

TT. Giác Duyên:                      Một số nội dung về Giới luật Phật giáo   

TT. Giác Hoàng:                      Kinh Trung bộ

Ngoài ra, Sở Nội vụ - Ban Tôn giáo Thành phố thăm và chia sẻ một vài chuyên đề liên hệ đến Pháp luật Nhà nước và các Nghị định của Chính phủ.

Kính thông báo đến chư Tôn đức Tăng trong 6 Giáo đoàn sắp xếp thời gian về Pháp viện Minh Đăng Quang – Trung tâm Hoằng pháp, giáo dục và tu tập của Hệ phái để tu tập, tấn tu đạo nghiệp.

Kính thông tri đến toàn thể quý Phật tử liễu tri để góp phần ngoại hộ cho khóa An cư được thành tựu viên mãn.

 

BAN TỔ CHỨC

    Chia sẻ với thân hữu:
    In bài viết:

Các bài viết liên quan