CHÀO MỪNG QUÝ VỊ ĐÃ GHÉ THĂM TRANG NHÀ. CHÚC QUÝ VỊ AN VUI VỚI PHÁP BẢO CAO QUÝ !

Chuyên tu trong Hạ

Vào mùa đại lễ hướng Vu Lan,

Hớn hở niềm vui cứ ngập tràn.

Sen nở mùi thơm bay sực nức,

Nghe dòng cảm xúc trải miên man.

Kiết Hạ an cư Pháp Phật truyền,

Cho hàng hội chúng tạo cơ duyên.

Phải đều tụ đến nơi trường Hạ,

Thúc liễm thân tâm dưới cửa thiền.

Chúng Tăng hòa hợp sống an bình,

Học pháp, hành thiền với niệm kinh.

Chuông mõ ngân vang cùng nhịp điệu,

Nung tâm học đạo xét soi mình.

Mỗi tháng hai kỳ kiết giới kinh,

Tự giác, giác tha bước đăng trình.

Qua bờ giải thoát lìa sanh tử,

Giác ngộ nào lo chuyện tử sinh.

Bát-nhã thuyền thiêng rước mọi người,

Trang hoàng lộng lẫy sắc hoa tươi.

Hữu duyên hạnh ngộ lên bờ giác,

Lấy vị Chân Như điểm nụ cười.

Pháp Phật truyền trao đến mọi miền,

Xoay vần độ chúng hợp cơ duyên.

Nhanh tay vớt kẻ đang trồi hụp,

Rước hết đưa về cuộc sống yên.

Đạo mầu rực rỡ ánh Minh Quang

Phật cảnh chân tâm hợp nẻo đàng.

Tỏa ngát mùi thơm hoa giác ngộ,

            Truyền lưu vạn chốn ánh sen vàng.

    Chia sẻ với thân hữu:
    In bài viết:

Các bài viết liên quan