CHÀO MỪNG QUÝ VỊ ĐÃ GHÉ THĂM TRANG NHÀ. CHÚC QUÝ VỊ AN VUI VỚI PHÁP BẢO CAO QUÝ !

Đá kim cương

Mùa An cư chư Ni tất cả,

Tâm vững bền như Đá Kim Cương.(*)

DAO(**) người mài giũa bình thường,

DAO dầu bén ngọt, KIM CƯƠNG chẳng sờn.

Bạch Quý Ngài thiệt hơn nào rõ,

ĐÁ KIM CƯƠNG chứng tỏ sáng ngần.

Nhiếp thân, khẩu, ý tinh cần,

Chánh tâm tỉnh giác chẳng ngần ngại chi.

Thời khoá biểu khắc ghi thực hiện,

Dẹp những điều những chuyện trái tai.

Giờ nào việc ấy không sai,

KIM CƯƠNG toả sáng kết hoài thiện duyên.

Xin Tam Bảo chứng minh công đức,

Tặng DAO kia những phước tạo đây.

Nhứt tâm hoà hiệp dựng xây,

NGỌC PHƯƠNG sáng mãi những ngày An Cư.

            Ghi chú: (*) Chư Ni. (**) Phật tử.

    Chia sẻ với thân hữu:
    In bài viết:

Các bài viết liên quan