CHÀO MỪNG QUÝ VỊ ĐÃ GHÉ THĂM TRANG NHÀ. CHÚC QUÝ VỊ AN VUI VỚI PHÁP BẢO CAO QUÝ !

ĐĐ. Giác Hoàng thăm và chia sẻ pháp trường hạ Ni giới GĐ.III

Trong 3 ngày từ chiều mùng 7 đến sáng mùng 9 tháng 6 năm Bính Thân (nhằm 10 và 12/7/2016), ĐĐ. Giác Hoàng, Trưởng ban Văn hóa kiêm Phó Thường trực Ban Giáo dục Tăng Ni GĐ.III HPKS đã dành thời gian viếng thăm và chia sẻ những thời pháp tại Hạ trường Ni giới GĐ.III, An Khê, Gia Lai.

DDHoang NTrung 1 Copy

Với 4 buổi giảng, Đại đức chia sẻ cùng hành giả an cư các bài kinh trích Trung bộ kinh như: Đại, Tiểu kinh Giáo giới La Hầu La, Giáo giới La Hầu La ở rừng Ambala, và một vài bài kinh khác.

DDHoang NTrung 6 Copy

Bằng những ngôn ngữ trong kinh, qua những lời Đức Phật đã Giáo giới Tôn giả La Hầu La, Đại đức phân tích cho hành giả an cư tiến trình nghiêm trì giới luật, thực hành các thiện pháp, cho đến tu tập tâm (Định) và phát triển tuệ giác. Ba bài kinh giáo giới Tôn giả La Hầu La không những là tiến trình tu tập mà còn là cả một nghệ thuật giáo hóa mà đức Phật đã để lại cho hàng đệ tử học hỏi. 

Những lời chia sẻ pháp của Đại đức đã giúp cho chư Ni hành giả an cư rất nhiều về phương diện nhận thức tự thân, ứng xử trong nếp sống thiền môn, về lý tưởng con đường mình đã chọn, và thực trạng của Tăng Ni hành giả đang trên con đường tu tập. Đặc biệt là lộ trình tu tập, Đại đức đã nhấn mạnh đến lộ trình Nguyên thủy mà khi xưa và các bậc Thánh Tăng đã từng tu tập và giác ngộ.

DDHoang NTrung 2 Copy

An cư chính là phương tiện thù thắng giúp thân được an, tâm được định, ý nghĩ lời nói việc làm đều thường tỉnh giác và luôn sống với tâm vô ngã vị tha. Nhờ có những mùa an cư lợi lạc, người tu mới hiểu biết cách tu đúng chánh pháp, trang nghiêm giới hạnh và đi đúng theo con đường Phật dạy để đạt đến cứu cánh Niết-bàn. Đó là phước báu của kiếp được làm thân người lại được sống trong giới pháp của chư Phật.

DDHoang NTrung 10 Copy

    Chia sẻ với thân hữu:
    In bài viết:

Các bài viết liên quan