CHÀO MỪNG QUÝ VỊ ĐÃ GHÉ THĂM TRANG NHÀ. CHÚC QUÝ VỊ AN VUI VỚI PHÁP BẢO CAO QUÝ !

Đuốc sen nhiệm mầu

th 2

Phượng hồng chen mình, khoe sắc tươi

Liên hoa đua nở, ngát hương trời

Mười phương đắm mình cơn mưa hạ

Hạnh người Khất Sĩ tỏa muôn nơi.

 

An cư kiết hạ lại trở về

Đệ tử Tăng Ni đồng câu hội

Trau dồi giáo pháp Giới, Định, Huệ

Hạ trường nghiêm trang bóng Huỳnh Y.

 

Lông rùa, sừng thỏ chẳng can chi

Quyết chí cần tu thoát ái hà

Giữ sạch tam nghiệp Thân, Khẩu, Ý

Trau dồi đạo hạnh đức Từ Bi.

 

Khất thực thiền hành hạnh Khất Sĩ

Tham thiền nhập định trí huệ sanh

Hồi quang phản chiếu Tâm tàm quý

Thúc liễm thân tâm, mở đạo lành!

 

Nguyện báo Phật Ân Đức Từ Phụ

Đầu thành đảnh lễ Bậc Minh Sư

Chuyển mê khai ngộ tâm tỉnh thức

Dẫn lối về nguồn Bậc Chơn Tu.

 

Đuốc Sen thiêng ngàn năm bất diệt

Thuyền Bát Nhã tiếp bước Như Lai

Lửa Từ Bi rạng ngời muôn thuở

Bình minh lóng lánh giọt sương mai.

 

Khất Sĩ truyền thừa Ánh Đạo Vàng

Đạo mầu huyền diệu chiếu thế gian

Hóa độ người mê qua bến giác

Sáng rọi Ta Bà…Ánh Minh Quang.                                       

    Chia sẻ với thân hữu:
    In bài viết:

Các bài viết liên quan