CHÀO MỪNG QUÝ VỊ ĐÃ GHÉ THĂM TRANG NHÀ. CHÚC QUÝ VỊ AN VUI VỚI PHÁP BẢO CAO QUÝ !

Gia Lai: Chư Tăng Khất sĩ tác pháp Kiết giới An cư PL. 2561

An cư Kiết hạ là truyền thống tốt đẹp và có giá trị thiết yếu cho sự tăng trưởng phẩm hạnh của Tăng già. Đây là thời điểm để Tăng Ni thúc liễm thân tâm, dồi trau giới đức, tấn tu đạo nghiệp. Thực hiện theo đúng kế hoạch tổ chức An cư Kiết hạ của BTS GHPG VN tỉnh Gia Lai, sáng ngày 2 – 6 – 2017 (nhằm ngày 8 – 5 – Bính Thân), chư Tăng Hệ phái Khất sĩ đã tác pháp An cư PL. 2561 tại Tịnh xá Ngọc Phúc (Tp. Pleiku).

Chứng minh lễ tác pháp có HT. Giác Thành, Chứng minh BTS PG Gia Lai, Tri sự phó GĐ III HPKS, Viện chủ Tịnh xá Ngọc Phúc; HT. Giác Bích, Viện chủ Tịnh xá Ngọc Huệ, cùng sự hiện diện của chư Tôn đức Tăng thuộc Hệ phái Khất sĩ trong toàn tỉnh Gia Lai.

Tại buổi lễ, sau khi nhị vị Hòa thượng chứng minh dâng hương bạch Phật, lần lượt chư Tôn đức đã tác pháp An cư, phát nguyện tinh tấn tu học theo đúng truyền thống An cư trong ba tháng của trường hạ.

Được biết năm nay, tịnh nghiệp đạo tràng An cư Kiết hạ Tịnh xá Ngọc Phúc có 23 hành giả tác pháp cấm túc An cư và 7 vị tùng hạ. Ban chức sự, Ban giáo thọ Trường hạ cũng được đại chúng suy cử, theo đó, HT. Giác Thành được tôn cử làm Thiền chủ và kiêm Hóa chủ Hạ trường, HT. Giác Bích làm Phó thiền chủ. Ban giáo thọ là các vị Tỳ-kheo lớn tuổi hạ lần lượt giảng dạy về oai nghi giới luật, Chơn lý của Tổ sư Minh Đăng Quang, pháp học Khất sĩ, thảo luận một số chuyên đề nhằm trang bị cho chư hành giả đầy đủ cả về Pháp học lẫn Pháp hành.

Sau khi tác pháp, HT. Giác Thành đã ban đạo từ, sách tấn chư Tăng hành giả tinh tấn tu học, khép mình trong giới luật, tu học nghiêm mật trong ba tháng để đền ơn chư Phật, chư Tổ.

 hình 1 Copy

hình 2 Copy

hình 3 Copy

hinh 4 Copy

hình 5 Copy

hình 6 Copy

hình 7 Copy

hình 8 Copy

    Chia sẻ với thân hữu:
    In bài viết:

Các bài viết liên quan