CHÀO MỪNG QUÝ VỊ ĐÃ GHÉ THĂM TRANG NHÀ. CHÚC QUÝ VỊ AN VUI VỚI PHÁP BẢO CAO QUÝ !

Giáo đoàn I: Lễ tác pháp giải Hạ

Vào ngày mùng 7/07/Ất Mùi (nhằm 20/08/2015), tại Tổ đình Tịnh xá Ngọc Viên, xóm Chài, TP. Vĩnh Long đã long trọng tổ chức Lễ bế giảng khóa An cư Kiết hạ - Phật lịch 2559. Sau 3 tháng sống chung tu học, hành giả đã tinh nghiêm nỗ lực tu tập nhằm hoàn bị về giới hạnh, nội tâm được vững chãi và tri kiến được phát sanh để mục tiêu phạm hạnh được tròn đầy. Thời 3 tháng đã khép lại trong niềm hoan hỷ của chư hành giả an cư, vì tất cả được thừa hưởng pháp lành của chư tôn đức giảng dạy từ Kinh Luật Luận, và từng uy nghi, cử chỉ, … đều đọng lại trong lòng chư hành giả. Và đó chính là hành trang tốt đẹp trên bước đường tu học cho đến ngày công viên quả mãn.

NV9 Copy

Trong buổi lễ, 90 vị Tăng Ni hành giả vô cùng hoan hỷ cung đón sự quang lâm chứng minh, tham dự của chư Tôn Hòa thượng chứng minh, chư Tôn Thượng tọa, Đại đức trong Ban giáo thọ, và chư Tôn đức Tăng, Ni trụ trì các tịnh xá, tịnh thất, và có sự hiện diện của hàng 100 Phật tử các tịnh xá gần xa về tham dự.

Ban tổ chức báo cáo tổng kết lại nếp sinh hoạt sống chung trong 3 tháng. Thời gian tu học tuy ngắn ngủi nhưng mang lại nhiều lợi ích, chư hành giả được sự dìu dắt, hướng dẫn trực tiếp, cũng như gián tiếp của chư Tôn đức. Ngoài việc tu tập của tự thân, hành giả còn hướng đến lợi ích cho hàng Phật tử tại gia, để Phật tử ý thức được vai trò của người tại gia hộ trì Tam Bảo.

Sau phần báo cáo tổng kết, Tăng hạ đại diện chư hành giả nói lên niềm hoan hỷ và duyên lành cùng sống chung theo tinh thần đức Tổ dạy: “sống chung, học chung, tu chung”, nhờ nếp sống chánh trực này sẽ có được kết quả thiết thực hiện tại cho chư hành giả.

NV14 Copy

Tiếp đến, HT. Giác Giới đại diện chư Tôn đức đã có lời huấn từ đến với chư hành giả trước khi mỗi người về lại trú xứ. Hòa thượng khuyến khích Tăng, Ni hành giả phải khéo tu tập cho đạt được chánh tri kiến. Hòa thượng đã dẫn dụ bài kinh Đại Bát Niết Bàn để khuyến khích người xuất gia giải thoát, “Ðây là Giới, đây là Ðịnh, đây là Tuệ. Ðịnh cùng tu với Giới sẽ đưa đến quả vị lớn, lợi ích lớn. Tuệ cùng tu với Ðịnh sẽ đưa đến quả vị lớn, lợi ích lớn. Tâm cùng tu với Tuệ sẽ đưa đến giải thoát hoàn toàn các món lậu hoặc tức là dục lậu, hữu lậu (tri kiến lậu), vô minh lậu.” muốn có được giới, định, tuệ viên mãn như ý thì phép an cư kiết hạ là điều kiện tốt nhất cho chư hành giả.

Cuối cùng, HT. Giác Nhường có lời chứng minh và tán thán chư hành giả đã nỗ lực tu học trong 3 tháng. Hòa thượng còn nhắc nhở chư Tăng Ni phải duy trì nếp sống chung tu học, vì chính nhân tố quan trọng này mới làm cho phạm hạnh viễn ly được viên mãn. Và Ngài cũng chúc lành cho tòan thể đạo tràng được nhiều lợi ích trong pháp và luật của đức Phật và đức Tổ sư.

 NV1 Copy

NV2 Copy

NV6 Copy

NV4 Copy

NV5 Copy

NV7 Copy

NV8 Copy

NV9 Copy

NV10 Copy

NV11 Copy

NV12 Copy

NV13 Copy

NV15 Copy

NV16 Copy

    Chia sẻ với thân hữu:
    In bài viết:

Các bài viết liên quan