CHÀO MỪNG QUÝ VỊ ĐÃ GHÉ THĂM TRANG NHÀ. CHÚC QUÝ VỊ AN VUI VỚI PHÁP BẢO CAO QUÝ !

Giáo đoàn I tác pháp An cư tại Tổ đình TX. Ngọc Viên

Hôm nay, ngày 16/04/Bính Thân (nhằm 22/05/2016) tại Tổ đình Tịnh xá Ngọc Viên, Thành phố Vĩnh Long đã diễn ra lễ Khai mạc khóa An cư kiết hạ PL.2560 – DL.2016.

Theo Thông bạch hướng dẫn tổ chức An cư kiết hạ PL.2560 của HĐTS GHPGVN, thì nhu cầu An cư trong Phật giáo là nếp sống rất quan trọng và cần thiết cho người xuất gia: “Tăng Ni hàng năm phải an cư ba tháng (hoặc tiền an cư hay hậu an cư) để thúc liễm thân tâm, trau dồi Giới-Định-Huệ, giữ gìn quy củ tòng lâm, trang nghiêm Giáo hội, lợi lạc tự thân và lợi ích xã hội.”

Tiếp nhận từ Thông bạch của Giáo hội cũng như sự chỉ đạo của Hệ phái, chư Tăng Ni Hệ phái đã tích cực tham gia cấm túc an cư để hoàn bị lý tưởng cao đẹp của người xuất gia. Mô hình An cư kiết hạ không phải bây giờ mới có mà đã được đức Thế Tôn hướng dẫn cho chư đệ tử Tăng Ni thực hành từ ngàn xưa, và đức Tổ sư Minh Đăng Quang cũng khuyến khích chúng Tăng nên cùng nhau tu học (sống chung, học chung, tu chung). Chính việc thừa hưởng nếp sống thanh cao đó, nên chư Tôn đức lãnh đạo đã tổ chức khóa An cư tại Tổ đình Ngọc Viên cho 92 vị hành giả tham dự (52 vị Tăng, 40 vị Ni). Chương trình tu học trong ba tháng của Đại chúng từ 3h30 sáng đến 22h00 tối, riêng phần chư Ni có mặt tại trường hạ trước 7h00, và trở về Tịnh xá Ngọc Chơn (Tân Hòa, TP.Vĩnh Long) tiếp theo thời khóa đã ấn định.

Trong buổi lễ Khai mạc khóa An cư có sự quang lâm chứng minh, tham dự của Hòa thượng Giác Nhường – Phó Pháp chủ kiêm Giám luật HĐCM GHPGVN; Hòa thượng Giác Giới – Ủy viên TT HĐTS kiêm Phó trưởng Ban Tăng sự TƯ GHPGVN, Trưởng ban Thường trực Giáo phẩm HPKS; HT. Giác Dũng – Chứng minh Phật giáo tỉnh An Giang, Giáo phẩm Hệ phái, cùng sự hiện diện của chư Tôn đức Tăng Ni trong giáo đoàn và quý nam nữ Phật tử xa gần cũng về tham dự.

Đại đức Minh Hưng đại diện cho Tăng, Ni hành giả tác bạch thỉnh cầu nương tựa sự giáo dưỡng của chư Tôn Hòa thượng trong ba tháng để được tắm mình trong dòng sữa pháp, tấn tu Tam vô lậu học. Đại chúng hành giả đảnh lễ tạ ơn chư Tôn đức đã từ bi hứa khả cho lời thỉnh nguyện.

Sau đó, Hòa thượng Giác Giới đã thay lời chư Tôn đức sách tấn chư vị hành giả. Hòa thượng dạy đại chúng nên luận đàm giáo pháp và hãy sống đời an tịnh của Thánh nhân khi vân tập về một nơi sống an tịnh trong ba tháng. Nếp sống an tịnh, hòa hợp được Hòa thượng dẫn dụ qua bài Tiểu Kinh Rừng Sừng Bò, hình ảnh ba vị Tỳ kheo sống an trú trong chánh pháp để đạt đến mục tiêu tối hậu là giải thoát lậu hoặc. Hòa thượng cũng khuyến khích thêm việc tu hành muốn được kết quả tốt đẹp phải có Thánh chánh tri kiến, vì Thánh chánh tri kiến đưa đến đoạn tận rốt ráo các phiền não.

Và tiếp theo, Hòa thượng Giác Nhường tán thán tinh thần tầm cầu đạo lộ giải thoát của chư vị hành giả. Ngài khuyên nhắc chư Tăng, Ni khi sống cùng hội chúng phải thực hành nếp sống lục hòa cộng trụ. Nếp sống cao thượng này được đức Tổ sư Minh Đăng Quang đã dạy mỗi ngày khi độ ngọ. Và cuối cùng, Hòa thượng chúc cho hội chúng an cư thành tựu viên mãn đời sống phạm hạnh giải thoát.

Sau lời chứng minh sách tấn của Hòa thượng, Ni sư Yến Liên đã đại diện cho chư hành giả có đôi lời bộc bạc kỉnh ân và đại chúng đảnh lễ cúng dường đến chư Tôn đức.

 DSC00007 Copy

DSC00014 Copy

DSC00009 Copy

DSC00010 Copy

DSC00012 Copy

DSC00020 Copy

DSC00025 Copy

DSC00030 Copy

    Chia sẻ với thân hữu:
    In bài viết:

Các bài viết liên quan