CHÀO MỪNG QUÝ VỊ ĐÃ GHÉ THĂM TRANG NHÀ. CHÚC QUÝ VỊ AN VUI VỚI PHÁP BẢO CAO QUÝ !

Hạ năm 2014

TRƯỜNG lưu khóa học nơi đây,

HẠ           sang thôi thúc chư Ni tựu về,

TỊNH        tu tam nghiệp trọn bề,

XÁ          chi những chuyện bên ngoài bên trong.

NGỌC     kia ta quyết một lòng,

PHÚ        quý gát bỏ ngoài vòng trần lao.

NĂM       đức ngũ giới trì trau,

HAI         năm tập sự đến làm Sa-di.

NGÀN     năm cũng quyết nguyện ghi,

KHÔNG   nên sao lãng sơ tâm ban đầu.

TRĂM     năm dù có điều chi,

MƯỜI      phần phải vẹn cả mười trong ta.

BỐN        mùa tươi mát lòng ta .

 

    Chia sẻ với thân hữu:
    In bài viết:

Các bài viết liên quan