CHÀO MỪNG QUÝ VỊ ĐÃ GHÉ THĂM TRANG NHÀ. CHÚC QUÝ VỊ AN VUI VỚI PHÁP BẢO CAO QUÝ !


Hạ trường Ngọc Điểm

ACNDiem 8

Hạ trường Ngọc Điểm chốn An cư

Sư trưởng, chúng Ni pháp hạnh từ,

Thuận thảo bao điều tâm tự tại

Nhu hòa lắm việc ý vô tư.

 

Hồi chuông tỉnh thức, tham sân hết

Tiếng kệ ngân nga, lậu hoặc trừ,

Bát đất y vàng vui đạm bạc

Tâm nguyền học Phật đến Chân như.

    Chia sẻ với thân hữu:
    In bài viết:

Các bài viết liên quan