CHÀO MỪNG QUÝ VỊ ĐÃ GHÉ THĂM TRANG NHÀ. CHÚC QUÝ VỊ AN VUI VỚI PHÁP BẢO CAO QUÝ !

Hạ trường Tịnh xá Ngọc Phương

 

TRƯỜNG đạo uy nghi đã mở rồi,

HẠ về thu xếp việc mau thôi.

TỊNH thân khẩu ý dồi ba nghiệp,

lễ ngày đêm trước Phật đài.

NGỌC kia muốn sáng phải năng mài,

PHƯƠNG pháp tu hành chẳng có hai.

NƠI chốn trang nghiêm rèn đức hạnh,

NƯƠNG nhờ giới luật khỏi lầm sai.

TỰA theo chánh pháp đuốc soi đàng,

CỦA thánh còn hoài thật quá sang.

NI giới kiên tâm nguyền giữ vẹn,

GIỚI điều tịnh khiết suốt đời mang.

HỆ phược nào vương nhẹ nhõm lòng,

PHÁI đoàn mạnh mẽ bước thong dong.

KHẤT xin vật chất rèn tâm khoẻ,

ngộ Chân Như thoát bụi hồng.

VIỆT quốc tươi ngời hương giải thoát,

NAM mô cất tiếng rạng hư không.

    Chia sẻ với thân hữu:
    In bài viết:

Các bài viết liên quan