CHÀO MỪNG QUÝ VỊ ĐÃ GHÉ THĂM TRANG NHÀ. CHÚC QUÝ VỊ AN VUI VỚI PHÁP BẢO CAO QUÝ !

Hân hoan Tổ đình

Nhân gian ca tụng,

Với niềm tôn kính,

Ni giới Hệ phái,

Khất sĩ Tổ đình,

Tịnh xá Ngọc Phương.

Ở đây rất đông,

Rất nhiều chư Ni.

Những vị ở đây,

Oai đức uy nghi,

Thong dong tự tại,

Chẳng vướng bụi trần.

Tục truyền từ xưa,

Các vị Tổ sư,

Nối truyền Thích-ca,

Nguyện độ Ta-bà.

Vì thấy chúng sanh,

Sanh tử luân hồi,

Trầm luân muôn thuở,

Đau khổ không ngừng.

Nhất là người nữ,

Thường được ví như,

Giọt sương mong manh,

Như cành liễu trúc,

Cùng các chúng sanh,

Trong cõi Ta-bà,

Nên Ngài chí nguyện,

Noi gương đức Phật,

Đem đạo nhiệm mầu,

Rưới khắp chúng sanh.

Vì Ngài biết rằng,

Muôn loài hữu tình,

Đều có Phật tánh,

Cũng giống như Phật,

Đều được thành Phật.

Ánh sáng từ bi,

Soi miền tăm tối.

Tháp vàng dựng xây,

Vượt lên cao vời.

Bỗng đâu tu sĩ,

Đầu trần chân đất,

Oai đức uy nghi,

Ôm bát khất thực,

Đi theo con đường,

Đức Phật từ xưa,

Noi theo lời dạy,

Các vị Tổ sư.

Điều thật ngạc nhiên,

Vị tu sĩ ấy,

Là một người nữ,

Ngài đã thoát ra,

Các sự khổ não,

Hiện diện trong đời,

Khổ hay không khổ,

Vui hay không vui,

An lạc Niết-bàn,

Tất cả đều là,

Ở tại nơi ta.

Ngài đã chứng minh,

Người nữ cũng có,

Đầy đủ nghị lực.

Tinh thần ý chí,

Phẩm hạnh thanh cao.

Giống như hoa sen,

Vượt khỏi bùn phèn,

Hoa vẫn hiên ngang,

Đứng giữa phong ba,

Bão tố của đời.

Như ánh đuốc thiêng,

Soi miền tăm tối,

Chánh pháp đi theo,

Hương đức của Ngài,

Ngài đã khơi dậy,

Phật tánh trong tâm,

Dạy cho người nữ,

Phải tự vươn lên,

Tiêu diệt vô minh.

Đoạn trừ bản ngã.

Ngài dạy nhiếp tâm,

Tu trong thiền định,

Cho tâm tỉnh lặng,

Chẳng chút vọng xao.

Quán tưởng trần gian,

Là nơi bể khổ.

Con đường giải thoát,

Chẳng ở đâu xa,

Chính tại nơi ta,

Do ta tu tập.

Chánh pháp ai theo,

Hương vị giải thoát,

Đã được truyền rộng,

Từ Nam ra Bắc,

Từ Đông sang Tây.

Ngài đã nhiếp độ,

Biết bao nhiêu vị,

Xuất gia tu học,

Biết bao đệ tử,

Toàn là những vị,

Tinh tấn tu hành,

Phẩm hạnh thanh cao,

Từ bi ban rải,

Chánh pháp cao siêu,

Pháp tựa cam lồ,

Cho người bớt khổ,

Nhân sanh bớt sầu.

Bắt đầu từ đó,

Hệ phái Khất Sĩ,

Ni giới thành lập,

Ở tại Việt Nam,

Tên gọi Tổ đình,

Tịnh xá Ngọc Phương.

Là nơi giữ gìn,

Chánh pháp của Phật.

Trên toàn các tỉnh,

Chư Ni các miền,

Tất cả về đây,

Bảo tồn Chánh pháp,

Để truyền hậu lai,

Những ai muốn thoát,

Mộng huyễn cõi trần,

Đi theo con đường,

Đức Phật từ xưa,

Đầu trần chân đất,

Thung dung cất bước,

Cùng với chư Ni,

Hội chúng áo vàng,

Thì hãy đến đây,

Là tại chỗ này,

Tên gọi Tổ đình,

Tịnh xá Ngọc Phương.

    Chia sẻ với thân hữu:
    In bài viết:

Các bài viết liên quan