CHÀO MỪNG QUÝ VỊ ĐÃ GHÉ THĂM TRANG NHÀ. CHÚC QUÝ VỊ AN VUI VỚI PHÁP BẢO CAO QUÝ !

Hoà thượng Giác Giới thăm và chia sẻ pháp thoại tại Hạ trường PV. Minh Đăng Quang

Chiều ngày 26 tháng 5 năm 2022 (nhằm ngày 26 tháng 4 năm Nhâm Dần) Trưởng lão Hòa thượng Giác Giới, Phó Thư ký HĐCM GHPGVN, Giáo phẩm Chứng minh Hệ phái, Trụ trì Tổ Đình Minh Đăng Quang, Viện chủ Tổ Đình tịnh xá Ngọc Viên đã quang lâm Trường hạ Pháp Viện Minh Đăng Quang, thăm và sách tấn đại chúng.

Mở đầu pháp thoại, Hòa thượng đã nêu cao tinh thần của Giới luật và phải hiểu theo hai phương diện:

- Chỉ trì: là dừng lại không nên làm.

- Tác trì: là phải làm, như hai kỳ tụng giới mỗi tháng là bắt buộc mình phải có mặt.

Thế nên theo Giới luật của Phật chế định thì Tỳ Kheo mỗi năm đều phải về một nơi trú xứ để tác pháp an cư, nếu Tỳ Kheo không an cư tức là không thành tựu viên mãn Giới luật, và cũng là phạm vào giới Tác trì. Qua đó Ngài còn chia sẻ thêm về ý nghĩa và lợi ích của việc trì thiện Giới để thành tựu Chánh tri kiến. Ngài còn giới thiệu thêm về  tám pháp trong  “Kinh Ví dụ khúc gỗ” thuộc Kinh Tương Ưng Bộ

- Không bị đâm vào bờ bên này

- Không bị đâm vào bờ bên kia

-  Không chìm giữa dòng

- Không mắc cạn trên đất nổi

- Không bị loài người nhặt lấy

- Không bị phi nhân nhặt lấy

- Không bị mắc vào xoáy nước

- Không bị mục bên trong

Nếu khúc gỗ không bị tám trường hợp trên thì chắc chắn sẽ trôi ra biển cả, cũng vậy chư Tỳ Kheo không bị dính mắc vào tám trường hợp trên cũng sẽ đạt được Niết Bàn tịch tĩnh. Cuối thời pháp thoại Hòa thượng ân cần khuyến nhũ “Các anh em ráng lo thực hành phạm hạnh, chúng ta đã từ bỏ gia đình, cha mẹ quyến thuộc, hiện tại ít gì cũng phải thành tựu được nhập Lưu đạo hoặc là Nhập Lưu quả, để khi đến gần lâm chung có ai tới hỏi chúng ta có chứng được pháp thượng nhân chưa? Có thành tựu được pháp bậc thượng nhân chưa? Thì chúng ta cũng có cái để trả lời không hổ thẹn ấy mới xứng đáng là đệ tử của Đức Thế Tôn. Buổi pháp thoại kết thúc, đại chúng ai cũng rất xúc động về những lời động viên sách tấn tràn đầy tình thương, tâm từ mẫn của một bậc Trưởng lão truyền trao với đại chúng.

 

    Chia sẻ với thân hữu:
    In bài viết:

Các bài viết liên quan