CHÀO MỪNG QUÝ VỊ ĐÃ GHÉ THĂM TRANG NHÀ. CHÚC QUÝ VỊ AN VUI VỚI PHÁP BẢO CAO QUÝ !

Hoà thượng Giác Pháp thăm và chia sẻ giáo pháp tại Hạ trường PV. Minh Đăng Quang

Sáng ngày 23 tháng 5 năm 2022 (nhằm ngày 23 tháng 4 năm Nhâm Dần), Hoà thượng Giác Pháp, Uỷ viên HĐTS, Phó Trưởng ban Nghi lễ Phật giáo Trung ương, Phó ban kiêm Chánh thư ký Ban Thường trực Giáo phẩm Hệ phái Khất sĩ, đã có buổi chia sẻ giáo pháp đến chư Tăng tại Trường hạ Pháp viện Minh Đăng Quang (TP. Thủ Đức).

Chủ đề của Hoà thượng là Kinh Trung Bộ số 33 “Đại Kinh Người Chăn Bò”. Mở đầu cho buổi giảng Hoà thượng có lời thăm hỏi, động viên và nêu cao tinh thần sống chung tu học của đại chúng. Theo Hoà thượng, bài kinh này rất quan trọng, ngang qua 11 cách chăm sóc đàn bò, Đức Thế Tôn chỉ dạy chư Tỳ kheo mười một pháp tối thắng, làm cho lớn mạnh, tăng thịnh, thành mãn trong Pháp và Luật này.

Đồng thời, Hoà thượng chia sẻ 04 thành tựu một vị Pháp sư đó là: 1/ Phổ vị thế giới tất đàn; 2/ Vị nhân tất đàn; 3/ Đối trị tất đàn; 4/ Đệ nhất nghĩa tất đàn.

Trong bốn pháp này Hoà thượng mạnh về “Đệ nhất nghĩa tất đàn”, còn ba pháp trên là phương tiện để nói pháp cho tuỳ hội chúng, nhưng người xuất gia thì phải hiểu pháp theo đệ nhất nghĩa đế tức là Đệ nhất nghĩa tất đàn vì nghĩa rốt ráo của pháp mới đưa đến thắng trí giác ngộ Niết Bàn. Cuối giờ học, Hoà thượng đã cho đại chúng được đặt câu hỏi cũng như trao đổi về suy nghĩ của cá nhân qua bốn pháp trên, và hiểu như thể nào về pháp “Đệ nhất nghĩa tất đàn”; đại chúng đã cùng nhau thảo luận, mỗi vị đều đưa ra suy nghĩ của mình về pháp đó.

Kết luận lại Hoà thượng dạy “Đệ nhất nghĩa tất đàn” là pháp rốt ráo, nghĩa rốt ráo của pháp. Là pháp mà tất cả Chư Phật, Bồ Tát, Thánh Nhân điều tu tập để thành tựu phạm hạnh cứu cánh giải thoát. Buổi pháp thoại kết thúc đại chúng vô cùng hoan hỷ vì đã hiểu thêm được nghĩa tối thắng của Pháp.

    Chia sẻ với thân hữu:
    In bài viết:

Các bài viết liên quan