CHÀO MỪNG QUÝ VỊ ĐÃ GHÉ THĂM TRANG NHÀ. CHÚC QUÝ VỊ AN VUI VỚI PHÁP BẢO CAO QUÝ !

Hòa thượng Giác Toàn sách tấn chư Ni trường hạ Ngọc Phú

Ngày 13/04/2018, Hạ trường Tịnh xá Ngọc Phú – Tân Phú bước vào tuần thứ 2 của mùa an cư kiết hạ với hơn 50 chư Ni thuộc Giáo đoàn IV tại các miền tịnh xá tựu hội về cùng nhau tu học.

Đáp lời thỉnh cầu của chư Ni tại Hạ trường, Hòa thượng Giác Toàn - Phó Chủ tịch HĐTS GHPGVN, Trưởng ban Thường trực Giáo phẩm Hệ phái Khất sĩ, Trụ trì Pháp viện Minh Đăng Quang, quang lâm sách tấn chư hành giả An cư tại đây. Hòa thượng chia sẻ phương pháp tu tập thiền định qua bài giảng “Từ kinh Thất xứ - Tạp A hàm đến Chơn lý Ngũ uẩn”.

Chư Ni trường Hạ giờ lên lớp

Cung thỉnh Hòa thượng quang lâm

Đảnh lễ cầu pháp

Trong buổi học, Hòa thượng đã chỉ cho các hành giả thấy rõ đươc 7 pháp thiền quán về sắc, thọ. Đồng thời, Ngài dạy chư hành giả làm thế nào để nhận biết như thật về sắc, thọ; làm thế nào để nhận biết như thật về sự tập khởi, sự đoạn tận và con đường đưa đến sự đoạn tận của sắc, thọ; làm thế nào để nhận biết như thật về vị ngọt của sắc, thọ; sự tai hại, sự xuất ly của sắc, thọ.

Chư hành giả An cư chăm chú lắng nghe và cảm niệm để thấm nhuần mà áp dụng vào tu tập, làm đề mục thiền quán cho các giờ thiền tọa.

Đây là phần pháp học, là hành trang đưa hành giả đi đến pháp hành để thành tựu an lạc trong lộ trình tu tập của mình.

Ban Nghi lễ cung thỉnh Hòa thượng hồi quy phương trượng

Buổi Pháp thoại kết thúc lúc 8 giờ 30 trong niềm hỷ lạc vô biên của chư hành giả tại Hạ trường.

    Chia sẻ với thân hữu:
    In bài viết:

Các bài viết liên quan