CHÀO MỪNG QUÝ VỊ ĐÃ GHÉ THĂM TRANG NHÀ. CHÚC QUÝ VỊ AN VUI VỚI PHÁP BẢO CAO QUÝ !

Hòa thượng Thích Như Tín giảng hạ tại Tịnh xá Ngọc Phú

Sáng ngày 19/6/2018 trường hạ Ngọc Phú lại hân hoan đón chào Hòa thượng Thích Như Tín, Chứng minh BTS GHPGVN TP. HCM trụ trì chùa Hưng Long đến giảng hạ lần thứ hai.

Ngài đến với hạ trường giảng giải và sách tấn các hành giả an cư về vấn đề Thiền môn quy củ với đề tài "Tứ oai nghi của người xuất gia”. Vấn đề nghe như đơn giản nhưng lại vô cùng quan trọng đối với một người xuất gia, vì người xuất gia là người đại diện cho Phật, thấy Tăng cũng như thấy Phật. Nếu oai nghi của mình không trang nghiêm thì khác nào hủy bán Phật. Vì thế oai nghi của người xuất gia cần được trau dồi.

Ngài nhắc nhở chư hành giả ngoài oai nghi còn phải giữ gìn ba nghiệp trong sạch thanh tịnh. Đây cũng là phương pháp thực hành chánh niệm trong mọi lúc để kiềm chế tâm mình đối với tham, sân, si và các phiền não, làm chướng ngại chúng ta trên bước đường giải thoát.

Qua những lời sách tấn của Ngài, chư hành giả có thêm động lực, có thêm phương pháp để tự mình thúc liễm thân tâm, tấn tu Tam vô lậu hoc, để đạt được sự an lạc hạnh phúc cho mình, cho người, xứng đáng là người con Phật.

    Chia sẻ với thân hữu:
    In bài viết:

Các bài viết liên quan