CHÀO MỪNG QUÝ VỊ ĐÃ GHÉ THĂM TRANG NHÀ. CHÚC QUÝ VỊ AN VUI VỚI PHÁP BẢO CAO QUÝ !

Hoài bảo Ngọc Phú

Duyên lành hội ngộ nơi đây,

Trường Hạ Ngọc Phú sum vầy đệ huynh.

Cùng nhau nối lại thâm tình,

Trao nhau kiến thức để mình học tu.

Mai này mãn Hạ An cư,

Chia tay thầy bạn vân du Ta-bà.

Liên Nhường có chút món quà,

Mến nhau xin tặng gọi là quà Thu.

Chúng mình sanh tử lu bù,

Thân tâm trí tánh mờ lu bao đời.

Nay đã giác ngộ thảnh thơi,

Lên thuyền Bát-nhã trùng khơi vượt ngàn.

Tây phương cửu phẩm sen vàng,

Quyết tâm cùng đến đạo tràng ấy nha!

Đừng nên vướng bận Ta-bà,

Ma vương lôi cuốn thật là uổng thay.

Cố công khêu ngọn đuốc này,

Nối dòng chư Phật Thích Ca lưu truyền.

Chia tay về trú xứ nhà,

Hiếu tâm giữ trọn Thích Ca nối dòng.

Đệ huynh cần phải học tu,

Thân tâm nay đã thoát tù thế gian.

Y vàng mình được khoác mang,

            Gắng công khêu đuốc Minh Quang lưu truyền.

    Chia sẻ với thân hữu:
    In bài viết:

Các bài viết liên quan