CHÀO MỪNG QUÝ VỊ ĐÃ GHÉ THĂM TRANG NHÀ. CHÚC QUÝ VỊ AN VUI VỚI PHÁP BẢO CAO QUÝ !

HT. Giác Giới thăm và sách tấn hành giả An cư Trường hạ PV. Minh Đăng Quang, Q. 2, HCM

Chiều ngày 18/7/2020 (nhằm ngày 28/5/Canh Tý), chư hành giả An cư thành kính cung đón Hòa thượng Giác Giới – Phó Thư ký HĐCM GHPGVN, Giáo phẩm Hệ phái đã quang lâm sách tấn và giảng dạy tại Tịnh nghiệp đạo tràng Pháp viện Minh Đăng Quang - số 505, xa lộ Hà Nội, phường An Phú, quận 2, thành phố Hồ Chí Minh.

Mở đầu pháp thoại, Hoà thượng nêu lên ý nghĩa của việc khéo tác ý trong khi nghe Pháp đối với hàng đệ tử Như Lai, vì nếu không khéo tác ý thì không thể nào phát triển trí huệ và thấu đạt chơn lý. Đặc biệt, Hoà thượng khuyến thấn hành giả nên chuyên lo tư duy về bốn sự thật cao quý (Tứ Đế), thấu rõ về nó để đưa đến mục đích ‘vô thượng an ổn khỏi mọi khổ ách’, tức Niết Bàn. 

Tiếp đến, Hoà thượng lại một lần nữa nhấn mạnh về tầm quan trọng của Chánh Kiến, chi phần đầu tiên trong Bát Chánh Đạo. Chỉ khi nào đệ tử của Phật có được Chánh Kiến, lúc ấy vị đó mới có thể bước đi đúng trên con đường đưa đến quả vị ‘Giải thoát’.

Sau cùng, Hoà thượng khuyến tấn chư hành giả an cư nên biết tận dụng thời gian quý báu này để tư duy quán chiếu các pháp và nhận ra sự thật của nó, thì mỗi hành giả mới tấn hoá và giải thoát trong giáo pháp của Như Lai.

Dưới đây là những hình ảnh được ghi nhận:

 

    Chia sẻ với thân hữu:
    In bài viết:

Các bài viết liên quan