CHÀO MỪNG QUÝ VỊ ĐÃ GHÉ THĂM TRANG NHÀ. CHÚC QUÝ VỊ AN VUI VỚI PHÁP BẢO CAO QUÝ !

HT. Giác Toàn thăm và sách tấn Hạ trường Tổ đình Ngọc Viên

Thứ sáu, ngày 27/05/Bính Thân (01/07/2016), Hoà thượng Giác Toàn – Phó Chủ tịch HĐTS GHPGVN, Giáo phẩm thường trực Hệ phái, Trụ trì Pháp viện Minh Đăng Quang, quận 2, thành phố Hồ Chí Minh đã quang lâm viếng thăm và giáo giới chư Tăng, Ni tại trường Hạ Tổ đình Tịnh xá Ngọc Viên – thành phố Vĩnh Long.

Với chủ đề Hạnh người xuất gia, Hoà thượng hướng dẫn chư vị hành giả nên tinh cần tu tập để làm tròn phẩm hạnh của người xuất gia cao thượng. Nhờ vào khả năng uyên bác và thâm niên hành trì giáo pháp Phật đà, Hoà thượng sử dụng kinh Nikaya, kinh A hàm, Chơn lý, Phật Quang Đại từ điển, ... nhằm để chứng minh cho Tăng, Ni hiểu rõ, biết chắc con đường, mục tiêu, lý tưởng học tu của mình.

HT GiacToan1

Bài pháp thoại này, Hoà thượng chia làm ba phần lớn; 1/ Ý nghĩa xuất gia; 2/ Hạnh tu của người xuất gia; 3/ Tóm lại. Mỗi phần được Hoà thượng giảng giải rất chi tiết, rõ ràng khiến cho đại chúng vô cùng hoan hỷ thọ nhận. Phần đầu, nói về việc xuất gia; xuất gia là lìa bỏ nếp sống gia đình, chuyên tâm tu hạnh thanh tịnh của Sa môn; cũng chỉ cho người xuất gia tu đạo, đồng nghĩa với Sa môn, Tỳ kheo... Và xuất lại có ba nghĩa: a/ Xuất thế tục gia, b/ xuất phiền não gia, c/ xuất tam giới gia. Ngoài ý nghĩa trên, xuất gia còn được hiểu thêm: a/ thân xuất gia, tâm không xuất gia; b/ thân tại gia, tâm xuất gia; c/ thân tâm đều xuất gia; d/ thân tâm đều không xuất gia.

Người xuất gia học đạo phải thấy những hạng xuất gia thù thắng để hành theo như hạng cả thân tâm đều xuất gia, xuất gia ra khỏi nhà thế, xuất gia thoát khỏi não phiền và xuất gia vượt lên tam giới bất an.

Như vậy, người xuất gia muốn thành tựu những kết quả mỹ mãn, tốt đẹp như trên thì phải tinh cần, tinh tấn hành trì lời dạy của Phật, Tổ, Thầy. Việc học hỏi, tu tập này được Hòa thượng giới thiệu ở phần hai: Giữ gìn oai nghi tế hạnh; nỗ lực trao dồi giới định tuệ; giữ tâm bình đẳng, thể hiện đức tánh vô ngã, vị tha; thực hiện đời sống viễn ly; ưa thích ở nơi thanh vắng để tu tập thiền định, đoạn trừ các kiết sử; luôn hộ trì sáu căn; thực tập hạnh buông bỏ, xả ly để thể nghiệm sự an vui lâu dài. Và phần cuối, Hòa thượng nói thêm về giá trị cao quý của người xuất gia khi tinh nghiêm giữ gìn, tu trì, thực hành nếp sống phạm hạnh.

Qua buổi viếng thăm và giảng dạy, Hòa thượng đã giúp cho hội chúng Tăng, Ni hành giả luôn tác ý chân chánh về đời sống xuất gia phạm hạnh một cách trọn vẹn nhất để mang đến lợi ích cho mình và người khác.

HT GiacToan3

HT GiacToan2

HT GiacToan4

    Chia sẻ với thân hữu:
    In bài viết:

Các bài viết liên quan