CHÀO MỪNG QUÝ VỊ ĐÃ GHÉ THĂM TRANG NHÀ. CHÚC QUÝ VỊ AN VUI VỚI PHÁP BẢO CAO QUÝ !

HT. Giác Toàn thăm và sách tấn hành giả an cư tại Tổ đình Minh Đăng Quang

HT. Giác Toàn – Phó Chủ tịch HĐTS, Trưởng ban Thường trực GPHP, Trưởng ban Tổ chức khoá An cư Kiết hạ PL. 2563 đã hướng dẫn pháp tu qua bài kinh Trú Độ Thọ trong kinh Trung A Hàm đến với đại chúng An cư.

Hoà thượng khuyên nhắc chư hành giả trong quá trình xuất gia phải thường xuyên tác ý để sửa đổi tam nghiệp cho thanh tịnh, và nỗ lực làm vơi bớt tham, sân, si, phiền não, cũng như hướng đến mục tiêu giải thoát hoàn toàn. Và Ngài đã dẫn chứng bài kệ Thuyền Trí Huệ để minh chứng việc xuất gia vì nguyện lớn của người tu giải thoát:

“… Tóc vừa cạo, tơ lòng đoạn phủi,
Cuốn sổ đời tên tuổi đã bôi.
Nợ trần ngày ấy dứt rồi,
Tây phương ngày ấy, một ngôi sẵn dành. …”

Sau khi khích lệ làm cho hoan hỷ, Hoà thượng tiếp tục chia sẻ bài kinh Trú Độ Thọ, để đại chúng biết rõ lộ trình tu tập chân chánh của mình.

Cây trú độ từ lúc rụng lá đến khi nở hoa tròn trịa, chiếu ra ánh sáng, màu sắc và tỏa ra mùi thơm, bao gồm 7 thời kỳ: 1/ úa vàng rụng lá, 2/ lá sẽ mọc lại, 3/ kết ra mạng lưới, 4/ nở nụ giống như mỏ chim, 5/ nở hoa giống như cái bát, 6/ hoa sẽ nở tròn trịa, 7/ cây Trú Độ nở hoa tròn trịa, nó chiếu ra ánh sáng, màu sắc và tỏa ra mùi thơm trong chu vi trăm do diên.

Và đối với quá trình tu tập của vị Thánh đệ tử, từ khi xuất gia đến chứng quả A la hán cũng phải trải qua 7 giai đoạn: 1/ suy nghĩ đến việc xuất gia, 2/ khi vị Thánh đệ tử cạo bỏ râu tóc, mặc áo cà-sa, với chí tín, từ bỏ gia đình, sống không gia đình, học đạo, 3/ thành tựu và an trụ Sơ thiền, 4/ Nhị thiền, 5/ Tam thiền, 6/ qTứ thiền, 7/ khi Thánh đệ tử các lậu đã được diệt tận, tâm giải thoát, tuệ giải thoát, ngay trong đời hiện tại này mà tự tri, tự giác, tự tác chứng, thành tựu an trụ (đó là vị tỳ-kheo lậu tận A-la-hán).

Qua bài kinh, Hoà thượng đã chỉ ra con đường tu tập để thành tựu các thiền chứng, cũng như đạt tới quả vị giải thoát không phải khó khăn với người kiên tâm trì chí, quyết tâm tu hành, như Thiền sư Huyền Quang – Tam Tổ Trúc Lâm đã thân chứng và diễn đạt trong bài “Mây núi hoa Yên”:

 “Phồn hoa rủ bóng không theo

Thiền lâm an trú ẩn nghèo nhàn cư

Sớm khuya Bát nhã đèn từ

Nước ma ha rửa sạch ngu nhiều đời, ...”

Cuối bài giảng, Hoà thượng đã tóm tắt bài kinh Trú Độ Thọ bằng lời thơ “Bóng Mát Trường Thọ” để chư hành giả dễ dàng nắm bắt và hành trì lời Phật dạy.

“Như vầy, một thuở tôi nghe

Vườn Cấp-cô-độc, Phật về Thắng Lâm

Gọi chư Tỳ-kheo nhủ thầm

Dạy pháp trú độ ngàn năm… úa vàng

…………………………………………

Bóng mát trường thọ… niềm vui ngút ngàn!

Nam mô Cực lạc Tây phang

Tự lòng thân chứng Niết-bàn thiên thu.”

 

    Chia sẻ với thân hữu:
    In bài viết:

Các bài viết liên quan