CHÀO MỪNG QUÝ VỊ ĐÃ GHÉ THĂM TRANG NHÀ. CHÚC QUÝ VỊ AN VUI VỚI PHÁP BẢO CAO QUÝ !

HT. Giác Tường viếng thăm Hạ trường Tổ đình Minh Đăng Quang.

Ngày 08/05/Mậu Tuất (nhằm 21/06/2018), HT. Giác Tường – Uỷ viên Ban Thường trực HĐCM GHPGVN, Giáo phẩm chứng minh Hệ phái đã quang lâm viếng thăm Hạ trường Tổ đình Minh Đăng Quang.

Với tinh thần tu học của đại chúng, Hoà thượng rất hoan hỷ khi thấy được nếp sống của chư hành giả đang khép mình trong vòng của giới luật, thiền định, trí tuệ để đạo quả giác ngộ được thành tựu sau ba tháng sống chung tu học. Và điều đặc biệt hơn là chư hành giả được An cư Kiết hạ nơi vùng đất địa linh nhân kiệt, nơi mà đức Tổ sư Minh Đăng Quang xuất hiện đem đến hạnh phúc cho đời.

“Chốn thảo lư an cư dưỡng tánh

Dốc một lòng nhập Thánh siêu phàm,

Sắc, tài, danh, lợi chẳng ham

Thị phi phủi sạch, luận đàm mặc ai, …”

Hoà thượng khuyên nhắc chư Tăng, Ni hành giả phải luôn nỗ lực hành trì những gì đã được thọ học từ nơi chư Tôn đức giảng dạy đặng cho phạm hạnh thanh tịnh, tri kiến phát sanh. Trước khi trở thành một vị Phật, Thái tử Tất-tạt-đa cũng như bao con người khác nhưng Ngài biết xuất gia tu hành để giải thoát thành bậc Chánh đẳng Chánh giác. Đại chúng Tăng Ni cũng thế, với tâm chân thành chí thiết tu tập đều đặn từng ngày, từng giờ, từng phút như gà mẹ ấp trứng không gián đoạn (kê bão noãn) sẽ được thành tựu như Phật, như Thánh, “Chơn tu thành Phật, Phật là người tu.”

Buổi thăm viếng của Hoà thượng đã làm cho đại chúng hành giả hoan hỷ và tâm được khắng chặt với đạo lý hơn.

 

    Chia sẻ với thân hữu:
    In bài viết:

Các bài viết liên quan