CHÀO MỪNG QUÝ VỊ ĐÃ GHÉ THĂM TRANG NHÀ. CHÚC QUÝ VỊ AN VUI VỚI PHÁP BẢO CAO QUÝ !

HT. Yoshimizu Daichi thăm Hạ trường PV. Minh Đăng Quang

Chiều, ngày 07/07 năm Bính Thân (nhằm ngày 09/08/2016), HT. Yoshimizu Daichi, nguyên Hội trưởng Hội Phật giáo Tịnh độ tông Nhật Bản, nguyên Hội trưởng Hội Thanh thiếu niên Tịnh độ tông Nhật Bản, trụ trì chùa Nisshinkusta, Tokyođã hoan hỷ quang lâm viếng thăm và chia sẻ với hội chúng An cư và lớp “Bồi dưỡng đạo hạnh” tại Pháp viện Minh Đăng Quang, Thành phố Hồ Chí Minh theo lời thỉnh mời của Hòa thượng Giác Toàn - trụ trì Pháp viện.

HTDaiChi 2

Trong buổi viếng thăm, Hòa thượng đã nhắc đến nhân duyên hạnh ngộ với Hòa thượng Giác Toàn và chia sẻ kinh nghiệm tu tập của Ngài trong việc hoằng pháp lợi sanh. Ngài nói người xuất gia phải có những điều này: Lạy sám hối, trì hồng danh, học kinh điển, chuyên tinh tu tập và học hạnh lành của bậc trí thì mới vượt qua mọi chướng ngại, gian nguy phía trước rình rập phía trước. Điều tối cần của người tu là thọ học, thực hành dựa trên nền tảng Tam vô lậu học (giới, định, tuệ). Hay nói khác hơn là dùng tri kiến của đạo Phật để đoạn trừ Tam độc (tham, sân, si) đã đeo bám, chi phối đời sống của chúng sanh trong vô lượng kiếp.

Qua buổi chia sẻ, Hòa thượng muốn khuyến nhắc chư hành giả phải chánh niệm tỉnh giác oai nghi tế hạnh, siêng năng tụng đọc kinh điển, nỗ lực hành trì pháp Phật để đạt được cái thấy như thật, nghe như thật (tri kiến như thật), thì người xuất gia mới đạt kết quả an vui,được ngàn đời rảnh khổ và thay thế Phật làm lợi ích cho chúng sanh.

Buổi chia sẻ của Hòa thượng Yoshimizu Daichi do Sư cô Tâm Trí chuyển dịch.

Xin trân trọng chia sẻ hình ảnh buổi thăm viếng:

HTDaiChi 1

Hòa thượng đảnh lễ Phật tại chánh điện

HTDaiChi pv 1

HTDaiChi pv 2

HTDaiChi pv 3

HTDaiChi pv 4

HTDaiChi pv 5

HTDaiChi pv 6

HTDaiChi pv 8

HTDaiChi pv 7

    Chia sẻ với thân hữu:
    In bài viết:

Các bài viết liên quan