CHÀO MỪNG QUÝ VỊ ĐÃ GHÉ THĂM TRANG NHÀ. CHÚC QUÝ VỊ AN VUI VỚI PHÁP BẢO CAO QUÝ !

HT.Giác Tường thăm và sách tấn hành giả tại Hạ trường Tổ đình Minh Đăng Quang

Ngày 05/5/Kỷ Hợi (nhằm 7/6/2019), HT. Giác Tường – Ủy viên Thường trực HĐCM GHPGVN, Giáo phẩm Chứng minh Hệ phái đã viếng thăm và sách tấn chư hành giả tại Hạ trường Tổ đình Minh Đăng Quang.

Hoà thượng ôn nhắc lại lịch sử của đức Phật Thích Ca để minh chứng cho chư hành giả thấy được tấm gương xuất trần vĩ đại, vì mục đích đem lại niềm an vui, hạnh phúc cho số đông. Và các vị Tổ sư tiếp nối lộ trình của đức Phật truyền bá giáo pháp chân, chánh, thiện đến với những người hữu duyên được lắng nghe những lời dạy cao thượng ấy, để tu tập đưa đến giác ngộ giải thoát.

Hoà thượng còn nói thêm về đức Tổ sư Minh Đăng Quang xuất thế gian với chí nguyện “Nối Truyền Thích Ca Chánh Pháp” và hướng dẫn chư đệ tử Khất sĩ hành trì hạnh y bát của ba đời chư Phật, cũng như giáo hoá chúng sanh vạn loại bằng con đường thực tập giới định huệ, trau dồi thân, khẩu, ý cho trọn lành trong sạch.

Và cuối cùng, Hoà thượng tán thán chư hành giả được về nơi sinh trưởng của đức Tổ sư để An cư, 3 tháng cùng học, cùng tu qua bài kệ Hồi Tâm.

“Chốn thảo lư an cư dưỡng tánh

Dốc một lòng nhập Thánh siêu phàm,

Sắc, tài, danh, lợi chẳng ham

Thị phi phủi sạch, luận đàm mặc ai…”

Qua buổi sách tấn của Hoà thượng, chư hành giả rất hoan hỷ và luôn nhắc mình phải tinh tấn học tu cho đến ngày công viên quả mãn, để đền đáp công ơn sâu dày của chư Tôn đức đã từ bi giảng dạy.

 

    Chia sẻ với thân hữu:
    In bài viết:

Các bài viết liên quan