CHÀO MỪNG QUÝ VỊ ĐÃ GHÉ THĂM TRANG NHÀ. CHÚC QUÝ VỊ AN VUI VỚI PHÁP BẢO CAO QUÝ !

Kỷ niệm Hạ trường Ngọc Phú 2014

LƯU           truyền chánh pháp Đức Như Lai

BÚT            ký Tổ sư nối bổn hoài

KỶ              cương giới luật hàng Tăng bảo

NIỆM          tưởng ân thầy mối đạo khai

MÙA           xuân vừa mãn, sen đua nở

AN              lập hạ trường tiếp hậu lai

CƯ             trú tập trung rèn giới đức

KIẾT           tường định huệ trí mở bày

HẠ              lạp vun bồi ôn kinh sử

PHẬT         tâm hiển lộ ánh ban mai

LỊCH           kiếp tu hành tròn bổn nguyện

HAI             pháp học hành tỏ rạng thay

NĂM           tháng vần xoay tan rồi hiệp

NĂM           căn năm lực chí miệt mài

TÁM           phần bát chánh trong tiềm thức

DƯƠNG    thất Bồ đề thực hiện ngay

LỊCH           lãm am tường Kinh Luật Luận

HAI             hàng tứ chúng được tỏ bày

KHÔNG     không vô chấp tâm an định

MƯỜI        mươi tròn vẹn thật chẳng sai

BỐN           hoằng thệ nguyện tâm nguyền giữ

TẠI             quốc độ nầy chúng đáo lai

TỊNH          thanh huyền diệu cam lồ rãi

XÁ              sạch tâm phàm pháp ứng khai

NGỌC        lành ẩn hiện ma ni báo

PHÚ           chúc rạng ngời quý hóa thay

TÂN            học ni lưu hàng Thích tử

BÌNH          tâm hòa khí trí hiển bày.

 

TX. Ngọc Phú, ngày 02.06. Giáp Ngọ                

    Chia sẻ với thân hữu:
    In bài viết:

Các bài viết liên quan