CHÀO MỪNG QUÝ VỊ ĐÃ GHÉ THĂM TRANG NHÀ. CHÚC QUÝ VỊ AN VUI VỚI PHÁP BẢO CAO QUÝ !

Lễ giải hạ tại Trường hạ Ngọc Phương PL. 2564 – DL.2020

Chiều ngày 28/8/2020 (Nhằm ngày 10/07 năm Canh Tý), trường hạ Tổ đình Ngọc Phương (498/1 Lê Quang Định, phường 1, quận Gò Vấp, TP.HCM), tổ chức tác pháp giải hạ và tạ pháp nội bộ kết thúc mùa An cư kiết hạ PL.2564.

An cư chánh pháp Phật ban truyền,

Bốn chúng tu hành kết thiện duyên.

Phước trí trang nghiêm tròn quả phúc,

Cùng nhau vâng giữ mối đạo Thiền.

Quang lâm chứng minh và tham dự có sự hiện diện của Ni trưởng Tân Liên - Giáo phẩm thường trực NGHPKS, Thiền chủ Trường hạ Tổ đình Ngọc Phương; NT. Chiêu Liên, NT. Viên Liên - Giáo phẩm Thường trực NGHPKS, Hóa chủ Trường hạ; NT. Phục Liên, Ni trưởng Tố Liên - Giáo phẩm Thường trực NGHPKS, Giám luật Trường hạ; quý Ni trưởng, Ni sư trong Ban Chức sự Trường hạ và toàn thể hội chúng an cư tại Trường hạ Ngọc Phương.

Trong buổi lễ, Sư cô Phước Liên đại diện cho toàn thể chúng An cư dâng lời cảm tạ và khánh tuế lên quý Ni trưởng Ban Chức sự Trường hạ:

“… Quý ngài đã thể hiện lòng từ bi cao cả trong tinh thần ‘Vô ngã vị tha’ tổ chức khoá kiết hạ An cư, để chư Ni chúng con nương về cùng nhau tinh tấn tu học, thúc liễm thân tâm trau dồi tam vô lậu học.

An cư kiết hạ hạnh Tăng già,

Chín tuần tu học đã trôi qua.

Thúc liễm thân tâm gìn đạo hạnh,

Hương thơm giới đức tỏa lan xa.

… Thấm thoát thời gian trôi qua, ba tháng An cư đã viên mãn. Chúng con vô cùng hoan hỷ và cảm trọng ân đức của chư Tôn đức trong những tháng ngày qua. Quí Ngài luôn thương tưởng chúng con như người mẹ hiền thương con. Chúng con thiết nghĩ:

Cha mẹ sanh thân cốt nhục cù lao.

Thầy Tổ nuôi dưỡng tinh thần khó nhọc.

… Chúng con vô cùng bồi hồi xúc động không sao nói lên hết được những cảm niệm tri ân đến ân đức sâu dày của quý Ni trưởng, Ni sư trong Ban Chức sự, Ban Giảng huấn, cũng như các ban (trai soạn, tri khách, thị giả, hành đường, hương đăng) đã chu toàn lo cho chúng con đầy đủ để yên tâm tu học.

… Nguyện cùng nhau đoàn kết thể hiện nếp sống lục hoà, phát huy khả năng trí tuệ để phụng sự đạo pháp, phục vụ dân tộc và chúng sanh. Quyết tâm xây dựng ngôi nhà chánh Pháp bằng Giới Định Huệ, như lời đức Tổ sư đã dạy:

“Cái sống là phải sống chung,

Cái biết là phải học chung,

Cái linh là phải tu chung”

… Kính mừng Thầy thêm tuổi đạo, toàn thể đại chúng chúng con xin thành tâm đảnh lễ khánh tuế quý Ni trưởng hàng Giáo phẩm chứng minh, quý Ni trưởng Ban chức sự trường hạ”.

Toàn thể chư Ni trang nghiêm chắp tay cung kính nghe đạo từ cao quí của Ni trưởng Tân Liên chứng minh. Ni trưởng rất hoan hỷ khi Trường hạ Ngọc Phương vẫn duy trì trọn vẹn mùa An cư tốt đẹp. Đó là nhờ sự quan tâm, điều hành của Ban Chức sự hạ trường. Ni trưởng cũng chúc mừng các vị Tỳ kheo Ni được thêm tuổi hạ, 138 hành giả An cư trở về trú xứ tiếp tục thừa hành Phật sự, Ngài dạy:

“… Bổn phận của người xuất gia phải tu học hành trì cho giáo pháp được sáng tỏ. Trong 3 tháng hạ, Ban Giảng sư, Giáo thọ truyền giảng Pháp bảo để các vị có kiến thức về giáo lý, về phương pháp tu tập để tự mình thực hành khi trở về trú xứ làm tốt sứ mệnh của người tu sĩ. Phải mở lớp hướng dẫn giáo lý cho Phật tử hiểu rõ được Phật pháp, từ đó có cuộc sống tốt đẹp, chứ không để Phật tử chỉ đến cúng kiếng làm phước và lễ lạy suông mà không hiểu gì về lời Phật dạy. Đó là trách nhiệm của các vị …”

Tiếp theo, quý Ni trưởng đối thú tác pháp giải hạ và chứng minh cho đại chúng tác pháp giải hạ. 

Một số hình ảnh được ghi nhận: 

 

    Chia sẻ với thân hữu:
    In bài viết:

Các bài viết liên quan