CHÀO MỪNG QUÝ VỊ ĐÃ GHÉ THĂM TRANG NHÀ. CHÚC QUÝ VỊ AN VUI VỚI PHÁP BẢO CAO QUÝ !

Liêu Nhẫn Nhục

ACNDiem 11

NHẪN NHỤC tên liêu giữ ái hòa

PHÚC thời giới hạnh chẳng kiêu sa

HƯƠNG lồng tạng pháp lời vi diệu

VIÊN kết tàng kinh ngữ đậm đà

ĐÀO ý yên đời chan nghĩa rộng

NHÀN từ đẹp cảnh trải tình xa

THỦY dòng suối ngọt rèn Chân Lý

THẢO NGỌC hồn nhiên đoạn khổ già.

    Chia sẻ với thân hữu:
    In bài viết:

Các bài viết liên quan