CHÀO MỪNG QUÝ VỊ ĐÃ GHÉ THĂM TRANG NHÀ. CHÚC QUÝ VỊ AN VUI VỚI PHÁP BẢO CAO QUÝ !


Lời giáo thọ

 

Lời giáo thọ ôn tồn như suối chảy,

Gió thông reo nhè nhẹ mặt hồ thu.

Ánh đạo vàng bứt gông xích ngục tù,

Trang sử mới hiên ngang đầy lẫm liệt.

 

Đấng Từ Phụ người anh hùng hào kiệt,

Gươm từ tâm chặt đứt những gông xiềng.

Để cho đời rạng rỡ ánh gương thiêng,

                 Vững tay lái đạo đời không vấp ngã.

    Chia sẻ với thân hữu:
    In bài viết:

Các bài viết liên quan