CHÀO MỪNG QUÝ VỊ ĐÃ GHÉ THĂM TRANG NHÀ. CHÚC QUÝ VỊ AN VUI VỚI PHÁP BẢO CAO QUÝ !

Lời vàng trân quý

Sáng nay Hòa thượng Giác Toàn,

Dạy khuyên Ni chúng lo toan tu hành.

Thất tình lục dục bỏ nhanh,

Phàm phu tâm tánh chuyển thành giác chơn.

Diệt trừ bản ngã thua hơn,

Si mê tạo nghiệp gieo nhơn phải ngừa.

Mỗi người tự giác nhớ chừa,

Tham thiền soi rọi nghiệp xưa của mình.

Phát tâm thương khắp chúng sinh,

Mình thường phải thấy lỗi mình đừng quên.

Tâm hằng chuyển hóa vượt lên,

Sưu tầm pháp bảo tìm nên ngọc ngà.

Nằm trong Chơn Lý không xa,

Tu hành nhẫn nại tự ta hết phiền.

Tâm thuần tâm đẹp tâm hiền,

Thường nuôi tâm đạo vững yên tu hành.

Siêng tu kết quả phát sanh,

Dự vào dòng Thánh tịnh thanh lâu dài.

Giữ thân khẩu ý không sai,

Lời vàng trân quý của Ngài cao thâm.

Chúng con khắc cốt ghi tâm,

Làm tròn bổn phận đáp ân Tổ Thầy.

Tư duy Chơn Lý hằng ngày,

Phát sanh trí tuệ đến ngay Niết-bàn.

Ngày 7.5 Giáp Ngọ (nhằm 4.6.2014)

    Chia sẻ với thân hữu:
    In bài viết:

Các bài viết liên quan