CHÀO MỪNG QUÝ VỊ ĐÃ GHÉ THĂM TRANG NHÀ. CHÚC QUÝ VỊ AN VUI VỚI PHÁP BẢO CAO QUÝ !

Lung linh hương thiền

Hạ trường Tịnh xá Ngọc Phương,

Chư Ni khắp tỉnh về nương tu hành.

Những bậc Ni trưởng hạnh lành,

Phước dày huệ lớn tịnh thanh tâm bình.

Ngày ngày giáo hoá thiền sinh,

Truyền trao mạng mạch Ánh Minh sáng ngời.

Tình thương ban trải nơi nơi,

Đuốc tuệ soi khắp bầu trời nước Nam.

Khỏi dòng dục ái sông tham,

Khơi nguồn trí giác mở mang đạo mầu.

Bền lòng vì đạo vô sầu,

Bền lòng vì pháp tầm cầu chơn nguyên.

An Cư chúng học cần chuyên,

Pháp thiền Khất sĩ diệu huyền tiến mau.

Nào Kinh nào Luật thuộc làu,

Đều đem ứng dụng sửa trau tâm mình.

Sau nguyện du hoá độ sinh,

Tiếp đèn chơn lý hiển vinh Tổ - Thầy.

Chúng con duyên phước đủ đầy,

Mùa mưa ba tháng đến đây đăng trình.

Như sen vào hạ đẹp xinh,

Như sen mùa hạ lung linh hương thiền.

    Chia sẻ với thân hữu:
    In bài viết:

Các bài viết liên quan