CHÀO MỪNG QUÝ VỊ ĐÃ GHÉ THĂM TRANG NHÀ. CHÚC QUÝ VỊ AN VUI VỚI PHÁP BẢO CAO QUÝ !

Mùa An cư kiết hạ

NP 1

Mùa An cư kiết hạ,

Tại Tổ đình Ngọc Phương,

Lòng chúng con rộn rã,

Hân hoan đến Hạ trường.

 

Ngoài đường cờ Phật đản,

Đã dẫn dắt chúng con,

Vai một y một bát,

Nơi đây thệ quyết tròn.

 

Được nghe lời giảng pháp,

Cùng ôn tập kệ kinh,

Tâm như dường khai mở,

Nhìn xuyên suốt lộ trình.

 

Những điều tâm đắc nhất,

Đã mở ngõ đường tâm,

Càng nghe càng thêm hiểu,

Bao nhiêu nghiệp tội trầm.

 

Thật sâu lời Phật dạy,

Con thành kính học tu,

Nghe thật nhiều bài pháp,

Trừ tiêu giận oán thù.

(Tịnh xá Ngọc Thanh, Long An)

    Chia sẻ với thân hữu:
    In bài viết:

Các bài viết liên quan