CHÀO MỪNG QUÝ VỊ ĐÃ GHÉ THĂM TRANG NHÀ. CHÚC QUÝ VỊ AN VUI VỚI PHÁP BẢO CAO QUÝ !

Mùa Hạ đến

An cư nhập hạ đến rồi,

Các phương Ni chúng nơi nơi tựu về.

Tươi ngời phố thị làng quê,

Áo vàng trải sắc liên huê diệu kỳ.

Đèn thiền soi rọi lối đi,

Hương thơm ngào ngạt từ bi trải đầy.

Thuyền thiêng Bát-nhã sẵn bày,

Phải mau tinh tấn kiếp này mới xong.

Ngọc Phương rộng mở tấm lòng,

Cho người Khất sĩ hòa đồng với nhau.

Con đây ước muốn từ lâu,

Nghiệp con quá nặng chẳng cầu việc chi.

Ăn rồi làm rẫy thế ni,

Làm sao phát triển kịp thì chúng Tăng.

Tu hành sám hối ăn năn,

Không bằng nhập hạ cho tăng đạo mầu.

Con nay thành kính cúi đầu,

Nghe thầy dạy bảo mau mau tu hành.

Con nào ham của lợi danh,

Bởi do nghiệp nặng phải sanh não sầu.

Con nay hết dạ mong cầu,

Được vào trong hạ học câu sĩ hiền.

Gặp ngài Bửu Chánh dạy thiền,

Ra vô đều đặn lặng yên hành trì.

Lòng con vui vẻ xiết chi,

Chỉ mong thoát được nghiệp si đổi đời.

Con nay rất muốn thảnh thơi,

Năm nào nhập hạ con thời xin đi.

Cúi xin Phật Tổ từ bi,

     Cho con khoẻ mạnh được đi hạ hoài.

    Chia sẻ với thân hữu:
    In bài viết:

Các bài viết liên quan